Recent Faculty Publications in Books and Collective Volumes

2022
Καμμάς, Π. και Φ. Κουτεντάκης. Μακροχρόνια δημόσια οικονομικά του ελληνικού κράτους, στο Κ. Κωστής και Α. Κακριδής (επιμ.) 200 Χρόνια Ελληνικής Οικονομίας: Μεταξύ κράτους και αγοράς. Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank.
 
2021

Sachs, J., Koundouri, P., et al., 2021. Transformations for the Joint Implementation of Agenda 2030 for Sustainable Development and the European Green Deal - A Green and Digital, Job-Based and Inclusive Recovery from the COVID-19 Pandemic. Report of the UN Sustainable Development Solutions Network 

Andriopoulou, E., E. Kanavitsa and P. Tsakloglou. Income inequality and re-distribution: From crisis to recovery, in G. Alogoskoufis and K. Featherstone (eds.) Greece and the Euro: From crisis to recovery, LSE Hellenic Observatory and Tufts University, 2021 (e- book).

Angelopoulos, K. and P. Kammas. On the persistence of public sector efficiency and the role of historical institutional quality, in A. Afonso, J. Jalles, A.Venâncio (eds.) the Handbook of Public Sector Efficiency, Edward Elgar Publishing, 2021.

Pagoulatos, G. Prospects of a eurozone recovery, in L. Andor, A. Skrzypek and H. Giusto (eds.), Progressive Yearbook 2021, Brussels: FEPS – Foundation for European Progressive Studies, 2021.

Κακουλίδου, Θ., Σ. Καλυβίτης, Μ. Κατσίμη, Θ. Μούτος. Εξωστρέφεια, Εξαγωγές των Επιχειρήσεων & Μισθολογικό Περιβάλλον στην Ελληνική Οικονομία, ΕΛΙΑΜΕΠ, Εκδόσεις Παπαζήση, 2021.

Μπλαβούκος, Σ. Οι Πέντε Ελληνικές Προεδρίες και τo Εκκρεμές της Ελληνικής Συμμετοχής στην Ενωσιακή Διαδικασία, στο Α. Πασσάς (επιμ.) Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Σχέση "Μέσα από 40 Κύματα" - 1981-2021, Αθήνα, Πεδίο, σελ. 169-82, 2021.

Πλιάκος, Α. Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021.

2020

Kalyvitis, S. and M. Katsimi. Export margins, employment skills and financial conditions: stylized facts from Greek exporters, in P. Pantelidis (ed.), Money, Trade and Finance, Palgrave Macmillan, 2020.

Koundouri, P. and Lydia Papadaki: Integrating Water-Food-Energy Nexus with Climate Services: Modelling and Assessment for a case study in Africa in the Handbook Sustainability Concept In Developing Countries, IntechOpen, forthcoming 2020

Koundouri, P. and Lydia Papadaki: Transforming cities toward Sustainability transition in the Handbook Cities of the Future, forthcoming 2020

Chatzistamoulou, N. & Koundouri, P. (2020). “Exploring feedback loops between Energy and Environmental Efficiency under heterogeneous Eco-Innovation groups”. Athens University of Economics and Business, School of Economics Discussion Paper Series, Action II Research Program, “EPSD Research Project: Enhancing Environmental Performance through Sustainable Development. The role of Technology Heterogeneity.

Chatzistamoulou, N. & Koundouri, P. (2020). “Exploring the patterns of Eco-Innovation index and Competitiveness index in Europe”. Athens University of Economics and Business, School of Economics, Discussion Paper Series, Action II Research Program, “EPSD Research Project: Enhancing Environmental Performance through Sustainable Development. The role of Technology Heterogeneity.”

Koundouri, P. (ed.). The Ocean of Tomorrow: The Transition to Sustainability – Volume 2, Springer Publishing, 2020.

Pagoulatos, G. State-Market Relations, in K. Featherstone and D. A. Sotiropoulos (eds.), The Oxford Handbook of Modern Greek Politics, Oxford: Oxford University Press, 2020.

Vella, E., J. Caballé and J. Llull (eds.). Understanding Migration with Macroeconomics, Palgrave Macmillan, 2020.

Georgiadou, V., L. Rori and C. Roumanias. Estimating the FR vote with aggregate data, in S. D. Ashe, J. Busher, G. Macklin, A. Winter (eds.), Researching the Far Right, Method and Practice, Routledge, 2020.

Καρύδης, Γ. Ενωσιακό Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εσωτερικής Αγοράς, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020.

Οικονόμου, Γ. και Σ. Μπλαβούκος. Θεσμικές συνεργασίες στο χώρο της Μεσογείου: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως περιφερειακή δύναμη ισχύος, στο Κονιόρδος, Σ. (επιμ.) Το Πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση. Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και την Κοινωνία, 2020.

2019

Blavoukos S. with D. BourantonisThe EU as a Diplomatic Actor in the UN General Assembly in the Post-Lisbon Era (Leiden: Brill, 2019) 

Blavoukos S. with D. Bourantonis and P. Tsakonas,External Relations of the European Union (eds.) (Athens: Sideris, 2019) 

Koundouri, P., Akinsete, E., Apostolaki, S. (2019). Freshwater: The importance of freshwater for providing ecosystem services" Encyclopedia of World's Biomes. Forthcoming.

Phoebe Koundouri et al. Introduction to Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. Forthcoming 2019.

Phoebe Koundouri et al. Socio-economic methodology. In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. Forthcoming 2019.

Phoebe Koundouri, Eydokia Mailli, Osiel González Dávila.  Framework for socio-economic data collection. In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. Forthcoming 2019.

Phoebe Koundouri, Eydokia Mailli, Osiel González Dávila.  The assessment tool.  In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. Forthcoming 2019.

Andreas Papandreou, Phoebe Koundouri et al. Climate Change and Political Economy.  In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. Forthcoming 2019.

Phoebe Koundouri et al. Conclusions and policy recommendations.  In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. Forthcoming 2019.

Pagoulatos, G., Forthcoming 2019. Greece after the bailouts: assessment of a qualified failure. In: M. Chang, F. Steinberg & F. Torres, eds. The Political Economy of Adjustment Throughout and Beyond the Eurozone Crisis: What Have We Learned?. London: Routledge, pp. 102 -136.

Pagoulatos, G., 2019. Deepening the EMU as a win-win: How to keep the reform debate alive. In: Yes, we Should! EU priorities for 2019-2024. Brussels: EPC, pp. 19-25.

2018

Blavoukos S. with D. Bourantonis, “Nuclear Non-Proliferation: Strategy and Practices” in S. Economides and J. Sperling (eds) EU Security Strategies: Extending the EU System of Security Governance (London, Routledge, 2018), pp. 143-161.

Blavoukos S. with D. Bourantonis,  “Inter-Organizational Relations in a Nested Environment: Regional Organizations in the UN” in A. Snetkov and A. Stephen (eds) Multilateral Institutions in International Security (London, Routledge, 2018), pp. 38-53.

Koundouri, P., Reppas D., Skianis V. (2018). Socio-Economics and Water Management: Revisiting the Contribution of Economics in the Implementation of the Water Framework Directive in Greece. In Nikolaos Skoulikidis, Elias Dimitriou, and Ioannis Karaouzas (Eds.) The Handbook of Environmental Chemistry: The Rivers of Greece: Evolution, Current Status and Perspectives, pp 257-377. Springer. ISBN 978-3-662-55369-5

Phoebe Koundouri, Ebun Akinsete, Stella Tsani (2018). Socio-Economic and Policy Implications of Multi-Stressed Rivers: A European Perspective. In Sergi Sabater Arturo Elosegi Ralf Ludwig (Eds.) Multiple Stressors in River Ecosystems: Status, Impacts and Prospects for the Future. Elsevier.
eBook ISBN: 9780128039045 Paperback ISBN: 9780128038352 https://www.elsevier.com/books/intermittent-rivers-and-ephemeral-streams/datry/978-0-12-803835-2

Pagoulatos, G., 2018. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι Μεγάλη στα Μεγάλα. στο: Θοδωρής Γεωργακόπουλος, επιμ. Η Επόμενη Ευρώπη - 20 Κείμενα για το Μέλλον της ΕΕ και για τη Θέση της Ελλάδας σε αυτή. Αθήνα: διαΝΕΟσις, σελ. 161-174.

W. Brock and A. Xepapadeas, 2018, “Modelling Coupled Climate, Ecosystems, and Economic Systems”, in  V.K. Smith, P. Dasgupta and S. Patanayak (Eds), Handbook of Environmental Economics, Vol. 4, North Holland, forthcoming.

Α. Xepapadeas and A. Yannacopoulos, 2018, “Optimal Spatiotemporal Management of Resources and Economic Activities Under Pollution Externalities”, in G. Feichtinger, E. Kovacevic and G. Tragle (Eds), Control Systems and Mathematical Methods in Economics, Springer.

Koundouri P., (editor), The Handbook of Water Resources Management: The Ecosystems-Based Approach., Cambridge University Press. Contracted.

Markandya, A., and Koundouri P., (editors), Fisheries Policy and Management., World Scientific Publishing, Contracted

2017

Blavoukos S. with D. BourantonisThe European Union in UN Politics: Actors, Processes and Performance (eds.) (London: Palgrave/Macmillan, 2017)

Blavoukos S.,  “The Multiple Streams Approach in Foreign Policy” in K. Brummer, S. Harnisch, K.Oppermann, and D. Panke (eds) Foreign Policy as Public Policy? Promises and Pitfalls (Manchester: Manchetser University Press), pp. 21-40.

Blavoukos S., with N. Hardiman, S. Dellepiane-Avellaneda and G. Pagoulatos, “Austerity in the European periphery: the Irish experience”, in  E. Heffernan, J. McHale and N. Moore-Cherry (eds.) Debating Austerity in Ireland (Dublin, Royal Irish Academy, 2017), pp. 83-99.

Blavoukos S. with D. Bourantonis, “The EU in UN Politics: Analytical and Empirical Challenges” in S. Blavoukos and D. Bourantonis (eds) The European Union in UN Politics: Actors, Processes and Performance (London, Palgrave/Macmillan, 2017) pp. 1-26.

Blavoukos S. with D. Bourantonis, “The Politics of UNGA Resolution 65/276: A Tale of the EU Performance in the UNGA” in S. Blavoukos and D. Bourantonis (eds) The European Union in UN Politics: Actors, Processes and Performance (London, Palgrave/Macmillan, 2017), pp. 47-60.

Blavoukos S. with D. Bourantonis, “Conclusions” in S. Blavoukos and D. Bourantonis (eds) The European Union in UN Politics: Actors, Processes and Performance (London, Palgrave/Macmillan, 2017)  pp. 251-268.

Blavoukos S. with D. Bourantonis, “Nested Institutions” in J.A. Koops and R. Biermann (eds) Palgrave Handbook of Inter-Organizational Relations in World Politics (London, Palgrave/Macmillan, 2017), pp. 303-317 

Blavoukos S., (co-author), The Political Economy of the European Periphery ,Oxford: Oxford University Press, forthcoming 2017

Bournakis, Y. , C. Tsoukis, Christopoulos D., and T. Palivos , 2017, Political Economy Perspectives on the Greek Crisis. Εκδοτικός οίκος  “Palgrave Macmillan

Karydis G., Η ελευθερία διαμόρφωσης των τιμών , ως συστατικό της επιχειρηματικής ελευθερίας και τα όριά της στην ενωσιακή έννομη τάξη, Πειραιάς 18 και 19/5/2017, ΚΑ Επιστημονικό Συμπόσιο, Δίκαιο και Επιχειρηματικότητα, Οργανωτές Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Ελεγκτικό Συνέδριο.

Karydis G., Διαδίκτυο και θεμελιώδεις ελευθερίες στην ενωσιακή έννομη τάξη σε Νομικά Προβλήματα των διαδικτυακών συναλλαγών, Συνέδριο ΕΜΕΟΔ 6-7 Οκτωβρίου 2017 (Νομική Βιβλιοθήκη 2018, σελ. 41).

Koundouri, P., Chen W., Giannouli, A., Hernández Brito J. J., Kotoroni E., Mailli E., Mintenbeck K., Papagianni C., Souliotis, I. (2017). A Socio-Economic Framework for Integrating Offshore Multi-Use Platforms in Sustainable Blue Growth Management: Theory and Applications. In Paulo A.L.D. Nunes, Kenya, Lisa Emelia Svensson, Anil Markandya (Eds.)  ‘The Handbook of the Economics and Management of Sustainable Oceans’ (pp. 25-43). Edward Elgar Publishing. ISBN: 978 1 78643 071 7 eISBN: 978 1 78643 072 4 http://www.e-elgar.com/shop/handbook-on-the-economics-and-management-of-sustainable-oceans

Vassilopoulos A., Koundouri, P., (2017). Valuation of Marine Ecosystems. In Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science. Oxford University Press. e-ISBN: 9780199389414, DOI: 10.1093/acrefore/9780199389414.013.529

Phoebe Koundouri, Andrew Boulton, Thibault Datry, Ioannis Souliotis (2017). Ecosystem services, values and societal perceptions of intermittent rivers and ephemeral streams’. In Thibault Datry, Nuria Bonada and Andrew Boulton (eds) Intermittent Rivers and Ephemeral Streams: Ecology and Management, Elsevier.eBook ISBN: 9780128039045 Paperback ISBN: 9780128038352

Phoebe Koundouri et al. (2017). Economic instruments, behaviour and incentives in groundwater management. In Karen Villholth, Jac van der Gun, Elena Lopez-Gunn, Kirstin Conti, Alberto Garrido (eds): Advances in Groundwater Governance, Taylor and Francis, ISBN 9781138029804.

Phoebe Koundouri, Laura Airoldi, Arjen Boom, Amerissa Giannouli, Eleftherios Levantis, Aris Moussoulides, Marian Struiver, Stella Tsani (2017). Introduction to the MERMAID Project. In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Investment Assessment of Multi-Use Offshore Platforms: Methodology and Applications – Volume I. Pages 1-8. Environment & Policy, vol 56. Springer Publishing. ISBN 978-3-319-55772-4.

Phoebe Koundouri, Anastasios Xepapadeas, et al. (2017). Methodology for Integrated Socio-economic Assessment of Multi-use Offshore Platforms. In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Investment Assessment of Multi-Use Offshore Platforms: Methodology and Applications – Volume I. Pages 11-26. Environment & Policy, vol 56. Springer Publishing. ISBN 978-3-319-55772-4.

Phoebe Koundouri, Anastasios Xepapadeas et al. (2017). Socio-economic Analysis of a Selected Multi-use Offshore Site in the Baltic Sea. In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Investment Assessment of Multi-Use Offshore Platforms: Methodology and Applications – Volume I. Pages 27-42. Environment & Policy, vol 56. Springer Publishing. ISBN 978-3-319-55772-4.

Phoebe Koundouri, Anastasios Xepapadeas et al. (2017). Socio-economic Analysis of a Selected Multi-use Offshore Site in the North Sea. In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Investment Assessment of Multi-Use Offshore Platforms: Methodology and Applications – Volume I. Pages 43-67. Environment & Policy, vol 56. Springer Publishing. ISBN 978-3-319-55772-4.

Phoebe Koundouri, Anastasios Xepapadeas et al. (2017). Socio-economic Assessment of a Selected Multi-use Offshore Site in the Atlantic. In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Investment Assessment of Multi-Use Offshore Platforms: Methodology and Applications – Volume I. Pages 69-84. Environment & Policy, vol 56. Springer Publishing.ISBN 978-3-319-55772-4.

Phoebe Koundouri, Anastasios Xepapadeas et al. (2017)).  Socio-economic Analysis of a Selected Multi-use Offshore Site in the Mediterranean Sea.  In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Investment Assessment of Multi-Use Offshore Platforms: Methodology and Applications – Volume I. Pages 85-101. Environment & Policy, vol 56. Springer Publishing. ISBN 978-3-319-55772-4.

Phoebe Koundouri, Anastasios Xepapadeas et al. (2017). Risk Analysis for the Selected MERMAID Final Designs. In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Investment Assessment of Multi-Use Offshore Platforms: Methodology and Applications – Volume I. Pages 105-137. Environment & Policy, vol 56. Springer Publishing. ISBN 978-3-319-55772-4.

Phoebe Koundouri, Amerissa Giannouli, Elias Giannakis, Eleftherios Levantis, Aris Moussoulides, Stella Tsani (2017).. Conclusions and Recommendations. In Koundouri, P. (editor) The Ocean of Tomorrow: Investment Assessment of Multi-Use Offshore Platforms: Methodology and Applications – Volume I. Pages 139-143. Environment & Policy, vol 56. Springer Publishing. ISBN 978-3-319-55772-4.

Koundouri, P., Chen W., Giannouli, A., Hernández Brito J. J., Kotoroni E., Mailli E., Mintenbeck K., Papagianni C., Souliotis, I. (2017). A Socio-Economic Framework for Integrating Offshore Multi-Use Platforms in Sustainable Blue Growth Management: Theory and Applications. In Paulo A.L.D. Nunes, Kenya, Lisa Emelia Svensson, Anil Markandya (Eds.)  ‘The Handbook of the Economics and Management of Sustainable Oceans’ (pp. 25-43). Edward Elgar Publishing. ISBN: 978 1 78643 071 7 eISBN: 978 1 78643 072 4 http://www.e-elgar.com/shop/handbook-on-the-economics-and-management-of-sustainable-oceans

Koundouri P., (editor), The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments Volume II., Springer Publishing. forthcoming 2017.

Andrew Boulton, Thibault Datry, Koundouri P., Yannis Souliotis: ‘Ecosystem values and societal perceptions of intermittent rivers’. In Thibault Datry, Nuria Bonada and Andrew Boulton (Eds.) proposed new book ‘Intermittent Rivers: Ecology and Management’, Elsevier. forthcoming 2017.

Koundouri P., (editor), et al, Introduction, The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. forthcoming 2017.

Koundouri P., (editor), et al, Socio-economic methodology, The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. forthcoming 2017.

Koundouri P., (editor), Eydokia Mailli, Osiel González Dávila et al, Framework for socio-economic data collection., The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. forthcoming 2017.

Koundouri, P., (editor), Marian Stuiver,et al, Stakeholder Methodologies., The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. forthcoming 2017.

Koundouri, P., (editor), Saúl Torres-Ortega, Pedro Diaz Simal et al., Evaluation and comparison of European marine multi-purpose platforms projects, The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. Forthcoming 2017.

Koundouri P., (editor), and Eydokia Mailli, Osiel González Dávila. The assessment tool., The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. forthcoming 2017.

Koundouri P., (editor), Andreas Papandreou, et al., Climate Change and Political Economy., The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. forthcoming 2017.

Koundouri P., (editor), et al., Conclusions and policy recommendations., The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume II. Springer Publishing. forthcoming 2017.

Pagoulatos, G., 2017. From Project Modernisation to Forced Adjustment: Two Decades of Incomplete Reforms (1996-2016). In: S. Economides, ed. Greece: Modernisation and Europe 20 years on. UK: Hellenic Observatory, London School of Economics and Political Science (LSE), pp. 37- 45.

Hardiman, N., Blavoukos, S., Dellepiane Avellaneda, S. & Pagoulatos, G., 2017. Austerity in the European periphery: the Irish experience . In: E. Heffernan, J. McHale & N. Moore-Cherry, eds. Debating austerity in Ireland: crisis, experience and recovery. Dublin: Royal Irish Academy, pp. 83-99.

2016

Blavoukos S., Greece and the EU, contribution to the Oxford Research Encyclopedia (ORE) on Politics, EU Politics and Comparative Regional Integration, 2016

Blavoukos S. with D. Bourantonis,  «Μελετώντας τη Διεθνή Επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ένα Αναλυτικό Πλαίσιο», συμβολή σε συλλογικό τόμο, Αθήνα: Παπαζήσης, 2016

Christodoulakis N., "Greek Endgame: From Austerity to Growth or Grexit", October 2015. Publisher: Rowman & Littlefield Int. Pages 192. Hardcover ISBN 9781783485239.Economides G., A. Philippopoulos (editor) and P. Varthalitis, Incentives to work and performance in the public sector, Public sector economics and the need for reforms, MIT Press and CESifo, forthcoming 2016

Koundouri, P. Souliotis, I., Giannouli. A. (2016). An Integrated Approach for Sustainable Environmental and Socio-Economic Development Using Offshore Infrastructure. In M. Mustafa Erdodu, Thankom Arun, Imran Habib Ahmad (Eds) Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies. Ch. 3, pp 44-64. IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-0440-5

Koundouri, P. Souliotis, I., Giannouli. A. (2016). An Integrated Approach for Sustainable Environmental and Socio-Economic Development Using Offshore Infrastructure. In M. Mustafa Erdodu, Thankom Arun, Imran Habib Ahmad (Eds) Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies. Ch. 3, pp 44-64. IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-0440-5

Koundouri P., (editor), The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume I., Springer Publishing. forthcoming 2016.

Koundouri P., ‘Economic instruments, behaviour and incentives in groundwater management’. In: Karen Villholth, Jac van der Gun, Elena Lopez-Gunn, Kirstin Conti, Alberto Garrido (eds): Advances in Groundwater Governance, Balkema Publishers, forthcoming 2016.

Koundouri P., et al., Introduction, The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume I. Springer Publishing. forthcoming 2016.

Koundouri P., et al., Development of Methodology for Integrated Socio-Economic Assessment., The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume I. Springer Publishing. Forthcoming 2016.

Koundouri P., (editor), Flemming Møhlenberg et al., Socio-economic Analysis on selected Estuarine Site (Baltic Sea). Socio-economic Analysis on selected Estuarine Site (Baltic Sea)., The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume I. Springer Publishing. forthcoming 2016.

Koundouri P., (editor), Lars Rosen et al., Socio-economic Analysis on selected Active Morphology Site (North Sea and Wadden Sea)., The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume I. Springer Publishing. forthcoming 2016.

Koundouri P., (editor), Pedro Diaz-Simal et al., Socio-economic Analysis on selected Open Deep Water Site (Atlantic Coast)., The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume I. Springer Publishing. Forthcoming 2016.

Koundouri P., (editor), Fabio Zagonari et al.,  Socio-economic Analysis on selected Sheltered Deep Water site (Mediterranean)., The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume I. Springer Publishing. Forthcoming 2016.

Koundouri P. (editor), Xepapadeas A., et al,  Risk Analysis on all 4 case studies., The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume I. Springer Publishing. forthcoming 2016.

Koundouri P. (editor), et al, Conclusions and Policy recommendations, The Ocean of Tomorrow: Socio-economic Methodology and Empirical Applications for Multi-Use Offshore Platforms Investments – Volume I. Springer Publishing. forthcoming 2016.

Koundouri P. (editor), et al, Introduction, The Economics of Marine Energy Production: A framework of analysis and its application in European oceans. Springer Publishing. forthcoming 2016.

Koundouri P., Davila O.G., Chen W., Giannouli, A., Hernández Brito J. J., Kotoroni E., Mailli E., Mintenbeck K., Papagianni C., Souliotis, I.A Socio-Economic Framework for Integrating Offshore Multi-Use Platforms in Sustainable Blue Growth Management: Theory and Applications, Handbook on Good Governance for Sustainable Oceans. forthcoming 2016.

Koundouri P., Souliotis, I., Giannouli, A., Sustainable Environmental and Socio-Economic development using offshore infrastructure: An integrated approach, Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies. forthcoming 2016.

Pagoulatos G. and P. Vlachos, MISSION IMPOSSIBLE OR AN ABSOLUTE BEGINNER? SYRIZA’S EUROPEAN POLICY CHOICES ON THE WAY TO GREECE’S 3rd BAILOUT PROGRAMME, in P. Morillas and T. Dokos (eds), Greece and the EU: Lessons from a Long-Lasting Crisis, CIDOB and ELIAMEP, Barcelona, 2016 (pp.9-20).

Pliakos A., Εμπορική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο «Ευρωπαϊκή Ένωση: Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές», 2016, (επιμέλεια Ν. Μαραβέγιας), εκδόσεις Κριτική.

Pliakos A., Η εφαρμογή των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τιμητικός τόμος Ι.   Ρόκκας, 2016.

Pliakos A., Οι σχέσεις του διεθνούς δικαίου με το δίκαιο της ΕΕ: μονισμός, δυαδισμός ή ένας ανοικτός συνταγματικός χώρος;, Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 2016.

Pliakos A., Η Ευρωπαϊκή Ιδέα μεταξύ του Φιλελληνισμού και του Ανθρωπισμού, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 2016.

Pliakos A., Οι σχέσεις του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου με το Δικαστήριο της ΕΕ: από την αποτροπή στη ρήξη;, Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων, 2016.

Tsakloglou P., Economides G., Pagoulatos G., Triantopoulos C., Fillipopoulos A., Ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την ελληνική οικονομία και η μετάβαση σε αυτό, Αθήνα, Διανέοσις, Απρίλιος 2016

Tsakloglou P., "Minimum Income Guarantee or targeted welfare measures?", pp 105-118 in A. Anagnostou-Dedouli and P. Paparrigopoulou-Pechlivanidi (eds) Social insurance as a prerequisite for economic development and social cohesion: Pension reform and crisis, Papazisis, Athens (in Greek).

V. Manousi and A. Xepapadeas, 2016, “Mitigation and Solar Radiation Management in Climate Change Policies” in A. Dinar (Ed), Game Theory Applications to Environmental Economics, World Scientific Press.

Brock and A. Xepapadeas, “Spatial Heat Transport, Polar Amplification and Climate Change Policy” (with W. Brock), in G. Chichilnisky and A. Rezai (Eds), Handbook of Climate Change, Oxford University Press, forthcoming.

2015

Christensen, Erik Damgaard, Marian Stuiver, Raul Guanche, Flemming Møhlenberg, Jan-Joost Schouten, Ole Svenstrup Pedersen, Wei He, Barbara Zanuttigh, and  Koundouri P., 2015. MERMAID Project End Users Book (2015), ‘Go offshore: Combining food and energy production’. DTU Mechanical Engineering, Technical University of Denmark. ISBN: 978-87-7475-424-4 (44 Pages)

Nicholls, R., Zanuttigh, B., Vanderlinden, J.P., Weisse, R., Silva, R., Hanson, S., Narayan, S., Hoggart, S., Thompson, R.C., de Vries, W. and Koundouri, P., 2015, Developing a Holistic Approach to Assessing and Managing Coastal Flood Risk., Zanuttigh, B., Nicholls, R., Vanderlinden, J.P., Burcharth, H. and Thompson, R.C. (eds.). Coastal Risk Management in a Changing Climate. Elsevier. (9-53). ISBN 978-0-12-397310-8.

Vanderlinden, J.P., Baztan, J., Coates, T., Dávila, O.G., Hissel, F., Kane, I.O., Koundouri, P., McFadden, L. Parker, D., Penning-Roswell, E., Pietrantoni, L., Pescaroli, G., Prati, G., Rulleau, B., Stithou, M. and Touili, N., 2015., Nonstructural Approaches to Coastal Risk Mitigations, Zanuttigh, B., Nicholls, R., Vanderlinden, J.P., Burcharth, H. and Thompson, R.C. (eds.). Coastal Risk Management in a Changing Climate. Elsevier. (237-274). ISBN 978-0-12-397310-8.

Koundouri P., Zanuttigh, B., Dávila, O.G., Vanderlinden, J.P., Hanson, S., Nicholls, R., Hoggart, S., Thompson, R.C., de Vries, W. and Penning-Roswell, E., 2015., Toward Sustainable Decision Making, Zanuttigh, B., Nicholls, R., Vanderlinden, J.P., Burcharth, H. and Thompson, R.C. (eds.) Coastal Risk Management in a Changing Climate. Elsevier. (275-323). ISBN 978-0-12-397310-8.

Tsakloglou P. and Eirini Andriopoulou, “Once poor, always poor? Do initial conditions matter? Evidence from the ECHP”, in T.I. Garner and K.S. Short (eds) Research on Economic Inequality Vol. 23 "Measurement of Poverty, Deprivation, and Economic Mobility", Emerald, 2015, pp 23-70W.