Special Teaching Staff

Academic Year 2021-22


Teaching Staff ESPA (NSRF)

Euripides Vrachnos (evripides@aueb.gr)

Chrysa Leventi  (cleventi@aueb.gr)   

Antonia-Maria Sarantaki (sarantaki@aueb.gr)


Teaching Staff PD 407/80

Giorgos Anagnostaras (g_anagnostaras@aueb.gr)

Vasia Panousi (panousi@aueb.gr)

Asimina Christoforou (asimina@aueb.gr)


Academic Fellows

Vasiliki-Eirini Dimakopoulou (dimakopv@aueb.gr)