Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22


Συμβασιούχοι Διδάσκοντες ΕΣΠΑ 

Βραχνός Ευριπίδης (evripides@aueb.gr)

Χρύσα Λεβέντη  (cleventi@aueb.gr)

Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη (sarantaki@aueb.gr)


Διδάσκοντες Βάσει ΠΔ 407/80

Γιώργος Αναγνωσταράς (g_anagnostaras@aueb.gr)

Βάσια Πανούση (panousi@aueb.gr)

Ασημίνα Χριστοφόρου (asimina@aueb.gr)


Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Δημακοπούλου Βασιλική Ειρήνη (dimakopv@aueb.gr)