Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24:

Εντεταλμένοι Διδάσκοντες Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Γαλάνης Θεόδωρος theodorosgalanis@aueb.gr
Σαραντάκη Αντωνία-Μαρία sarantaki@aueb.gr
Στρατοπούλου Άρτεμις stratopoul@aueb.gr