Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23:

Συμβασιούχοι Διδάσκοντες ΕΣΠΑ  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη  sarantaki@aueb.gr
Γιώργος Λιόντος liontosgeo@aueb.gr
Δημήτριος Γκίκας dgkikas@aueb.gr
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι                  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Γεώργιος Αναγνωσταράς g_anagnostaras@aueb.gr
Ιωάννης Κατσελίδης ikatsel@aueb.gr
Γεώργιος Οικονόμου goikonomou@aueb.gr 
Νικόλαος Ζευγώλης nzevgolis@aueb.gr 
Ασημίνα Χριστοφόρου asimina@aueb.gr
Κωνσταντίνος Γιάκας  giakask@aueb.gr