Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18


Aκαδημαϊκοί Υπότροφοι

Χρήστος Αξιόγλου: aksion@aueb.gr


Διδάσκοντες Βάσει ΠΔ 407/80

Χρήστος Αξιόγλου: aksion@aueb.gr

Βασίλειος Γκάμας: vgkamas@aueb.gr


Συμβασιούχοι Διδάσκοντες ΕΣΠΑ

Χριστοφόρου Ασημίνα: asimina@aueb.gr