Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17


Aκαδημαϊκοί Υπότροφοι

Βασιλική Μανούση: amanousi@aueb.gr


Διδάσκοντες Βάσει ΠΔ 407/80

Χρήστος Αξιόγλου: aksion@aueb.gr

Δημήτρης Χριστόπουλος: dchristop@aueb.gr

Βασίλειος Γκάμας: vgkamas@aueb.gr

Στέλλα Τσάνη: stellatsani@aueb.gr  


Συμβασιούχοι Διδάσκοντες ΕΣΠΑ

Σοφία Ανυφαντάκη: sanyfantaki@aueb.gr

Χριστοφόρου Ασημίνα: asimina@aueb.gr