Πρόγραμμα ERASMUS+

Το πρόγραμμα  Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο, αναφορικά με τα πανεπιστήμια, αποσκοπεί στην κινητικότητα:

  • Φοιτητών για σπουδές σε πανεπιστήμια άλλων χωρών της Ευρώπης.
  • Φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς άλλων χωρών της Ευρώπης. 
  • Διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση και διδασκαλία σε πανεπιστήμια άλλων χωρών της Ευρώπης.

Το Τμήμα ΔΕΟΣ συμμετέχει ενεργά στο  Πρόγραμμα Erasmus+. Αναφορικά με την κινητικότητα για σπουδές, το Τμήμα ΔΕΟΣ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες του ΔΕΟΣ  να  πραγματοποιήσουν  ένα   μέρος  των  σπουδών  τους  ένα εξάμηνο ή ένα ακαδημαϊκό έτος  σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια άλλων χωρών της Ευρώπης, με πλήρη αναγνώριση των σπουδών τους.

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση από την ΕΕ (μέσω του ΙΚΥ) ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.

Ο Κανονισμός Προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος ΔΕΟΣ είναι διαθέσιμος εδώ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εrasmus+ Κινητικότητας για Σπουδές καθώς και τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται στον παραπάνω Κανονισμό του Προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος ΔΕΟΣ.

Οι διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του Τμήματος ΔΕΟΣ περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ροής Κινητικότητας ο οποίος ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ο Πίνακας Ροής Κινητικότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 είναι διαθέσιμος εδώ.

Η Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Τμήματος για το Πρόγραμμα είναι η Καθηγήτρια κα. Χρυσοβαλάντου Μήλλιου (τηλ. 210-8203380, email: cmilliou@aueb.gr). 

H Υπεύθυνη για την Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ του Tμήματος ΔΕΟΣ είναι κα Δήμητρα Αποστολοπούλου (Γραμματεία Τμήματος ΔΕΟΣ, τηλ. 2108203425, email: dimitra@aueb.gr).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ Κλασσική Κινητικότητα για Σπουδές (ειδικότερα για τις υποτροφίες) δίνονται  από το κεντρικό Γραφείο Erasmus του ΟΠΑ.

Το κεντρικό γραφείο Eramus+ παρέχει επίσης πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση καθώς και το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα.

Πληροφορίες επίσης περισσότερο πρακτικής φύσεως για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στο website του Συλλόγου Φοιτητών Erasmus+ του Πανεπιστημίου μας ESN Athens AUEB. 

Ανακοινώσεις