Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λειτουργεί από το 1994.

Σήμερα το Τμήμα προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: