Έρευνα

Η επιστημονική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ και των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος εκδηλώνεται με έναν μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά υψηλού επιπέδου, με δημοσιεύσεις βιβλίων από διεθνείς και ελληνικούς εκδοτικούς οίκους, άρθρα σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, πολλές παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Η υψηλή ποιότητα του επιστημονικού έργου το οποίο παράγεται στο Τμήμα φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις σε κάποια από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά των οικονομικών όπως: Journal of Econometrics, Journal of Monetary Economics, Games and Economic Behaviour, Journal of Development Economics, American Journal of Agricultural Economics, αλλά και της πολιτικής επιστήμης όπως: Journal of Common Market Studies και West European Politics. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των διδακτορικών φοιτητών στο ερευνητικό έργο του Τμήματος.