Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
(Kτίριο Δεριγνύ, Ισόγειο)

email: deossecr@aueb.gr

Ημέρες και ώρες για το κοινό:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:00 - 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 12:00 - 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:00 - 13:00

Ο έντονος τριψήφιος αριθμός είναι εσωτερικό τηλέφωνο. 
 

ΖΑΧΑΡΙΑΔH ΚΕΛΛΗ (Γραμματέας)

210- 8203 107

kellyzac@aueb.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΤΕΠ)

210- 8203 425

dimitra@aueb.gr

ΚΑΡΑΒΑΚΟΥ ΒΑΛΙΑ

210- 8203 106

valia@aueb.gr

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

210- 8203 108

sofi@aueb.gr