Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
(Kτίριο Δεριγνύ, Ισόγειο)

email: deossecr@aueb.gr

Ημέρες και ώρες για το κοινό:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:00 - 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 12:00 - 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:00 - 13:00

Όνομα  Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΖΑΧΑΡΙΑΔH ΚΕΛΛΗ (Γραμματέας) 210- 8203 107 kellyzac@aueb.gr
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΤΕΠ) 210- 8203 425 dimitra@aueb.gr
ΚΑΡΑΒΑΚΟΥ ΒΑΛΙΑ 210- 8203 106 valia@aueb.gr
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 210- 8203 108 sofi@aueb.gr