Νέα - Δραστηριότητες

For further information on these activities contact Lambros Pechlivanos (lpech@aueb.gr)


  • Οι προκριματικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 10, 13 και 17 Σεπτεμβρίου 2019

                          Αναλυτικό Πρόγραμμα:

 - Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 ~ Μακροικονομία ~ ώρες 15:00μ.μ. – 18:00μ.μ ~ αιθ. Α36 (Κεντρικό Κτίριο ΟΠΑ)*

 - Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 ~ Μικροοικονομία ~ ώρες 15:00μ.μ. – 18:00μ.μ ~ αιθ. Α36 (Κεντρικό Κτίριο ΟΠΑ)*

 - Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 ~ Ποσοτικές Μέθοδοι~ ώρες 15:00μ.μ. – 18:00μ.μ ~ αιθ. Α36 (Κεντρικό Κτίριο ΟΠΑ)*

            *Κεντρικό Κτίριο ΟΠΑ, Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος