Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λειτουργεί από το 1994.

Σήμερα το Τμήμα προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies) ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations) ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in Energy Markets) ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking) ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics) ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management) ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management)