Υποτροφίες - Διαγωνισμοί

Πληροφορίες για Υποτροφίες & Διαγωνισμούς 


19/04/2022

Προ-ανακοίνωση Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία

Ανακοίνωσεις: 1 | 2


16/03/2022

Ανακοίνωση και Πρόσκληση IKY για Πρόγραμμα Υποτροφιών Διδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα

Ανακοίνωση

Πρόσκληση

Παράταση Προθεσμίας


02/03/2022

Προκήρυξη απονομής βραβείων, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου», που υπάγεται στην εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Προκήρυξη


02/03/2022

Προκήρυξη χορήγησης ετησίων υποτροφιών για προπτυχιακούς φοιτητές, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Γεωργίας Νικολακοπούλου, που υπάγεται στην εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Προκήρυξη


01/03/2022

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2021-2022) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Προκήρυξη

Αίτηση


21/12/2021

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ προκηρύσσει για 50η χρονιά τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 15η Φεβρουαρίου 2022.

Προκήρυξη


17/12/2021

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών | Χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι ανοικτή από την Πέμπτη 16/12/2021 και λήγει την Παρασκευή 21/01/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00

Πληροφορίες

Πρόσκληση


10/12/2021

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αναφορικά με το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς (άρθρο 2, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021,ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/ 29-10-2021) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Οι ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν, δια του επιστημονικού υπευθύνου, αίτηση στη Γραμματεία του οικείου τμήματος, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν  περιέλθει στο ΙΚΥ εντός μηνός από τη διάκριση της ομάδας.

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα είναι ανοιχτή για τα ημερολογιακά έτη 2021 και 2022

Πληροφορίες/Ανακοίνωση

Εντυπο Αίτησης


14/5/2021

H Υπηρεσία συνεργασίας και πολιτιστικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα ανακοινώνει την υλοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός φιλόδοξου πολυετούς προγράμματος υποτροφιών για φοιτητές από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ 2) στη Γαλλία.

Αυτό το πρόγραμμα υποτροφιών που συγχρηματοδοτείται ισόποσα από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το ΙΚΥ, αποτελεί ορόσημο για την ελληνογαλλική πανεπιστημιακή συνεργασία, τόσο ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων όσο και ως προς το συνολικό ύψος της συγχρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, και για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 28 αριστούχοι φοιτητές από την Ελλάδα θα επιλεγούν κατόπιν υποβολής υποψηφιότητας, από την μεικτή επιτροπή επιλογής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του ΙΚΥ.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινάει σήμερα 13 Μαΐου 2021 και λήγει στις 13 Ιουνίου 2021 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Επισυνάπτεται δελτίο τύπου με την παρουσίαση του προγράμματος.

Δελτίο Τύπου


27/4/2021

Πρόγραμμα Υποτροφιών της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Konrad-Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο

Η Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) για την Ελλάδα και την Κύπρο προκηρύσσει θέσεις για υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο ή πρακτική άσκηση/επιστημονική δραστηριότητα σε ερευνητικό/επιστημονικό ίδρυμα ή φορέα της χώρας. Απευθύνεται σε νέους και νέες με εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις και ζωηρό ενδιαφέρον για το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι

Πληροφορίες


18/01/2021

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Πληροφορίες
 


04/01/2021

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

PDF icon Ανακοίνωση 
PDF icon Προκήρυξη 
PDF icon Αίτηση
 


27/10/2020

Εκ μέρους της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ ΑΕ:

1. Χορήγηση βραβείων από το Κληροδότημα «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου»

Περίληψη | Προκήρυξη | Αίτηση

2. Χορήγηση υποτροφιών από το Κληροδότημα «Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Περίληψη | Προκήρυξη | Αίτηση

Η υποβολή των δικαιολογητικών ξεκινά την Πέμπτη  29/10/2020 και ολοκληρώνεται στις 30/11/2020 και ώρα 15:00 με κατάθεση στο Πρωτόκολλο του ΟΠΑ.


9/6/2020

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ - Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2021

Πληροφορίες


6/3/2020

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας  στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας σε πτυχιούχους Σχολών/Τμημάτων Κοινωνικών, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ερασμίας Μυκονίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευμόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 11 Μαίου 2020.

Πληροφορίες