Γραμματείες Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

A. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (ΜΠΕ) του Τμήματος ΔΕΟΣ με εξειδίκευση σε μια από τις δύο κατευθύνσεις:
 

  • Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
 
Τηλέφωνα
Fax
email

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 909, 9ος όροφος

κα. Λάμπρου Μαρία

2108203642

2108828992

msc-deos@aueb.gr

 

 

 

 

B. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών:

 
Τηλέφωνο
Fax
email

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 909, 9ος όροφος

κα. Λάμπρου Μαρία

2108203642

2108828992

msc-eu@aueb.gr

 

 

Γ. Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος ΔΕΟΣ:

 
Τηλέφωνα
Fax
 email

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 908, 9ος όροφος

κα. Τζογάνη Ναυσικά

2108203689

2108828992

nafsitzogani@aueb.gr