Πιστοποίηση ΕΘΑΑΕ

  • Ελληνικά
  • English
-A +A

Αιτήσεις Συμμετοχής

Η προκήρυξη υποβολής υποψηφιότητας στο Διδακτορικό πρόγραμμα Δ.Ε.Ο.Σ. για το ακαδ. έτος 2024-2025 αναμένεται να αναρτηθεί τον Ιούνιο 2024.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λειτουργεί από το 1994. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά περιοδικά του κλάδου τους, και εργάζονται σε πανεπιστημια, ερευνητικά ιδρύματα, τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς.

PDF iconΠροκήρυξη (Δεκέμβριος 2023)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1.να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
2.να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Προγραμμάτων το Διδακτορικό Π.Σ. – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
3.να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης 
 

* Tα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη) υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Τα επικυρωμένα φωτοαντιγράφα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο) των ξενόγλωσσων εγγράφων και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικό φορέα, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κριθεί απαραίτητο υποβάλλονται μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψήφιους.
 

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62
Γραφείο 605, 6ος όροφος (καθημερινά 11:00 – 15.00, τηλ: 2108203 -642 -697 -694, inteu@aueb.gr))