Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία

Ενημερωτική ανακοίνωση για το μάθημα «Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία»


Οργάνωση του μαθήματος «Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία»


Οδηγίες για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών (Απόφαση Συνέλευσης: 10η συνεδρίαση/26.03.2021)


Xορήγησης Yποτροφίας σε φοιτητή/ες που έχουν βαθμολογηθεί με δέκα (10) στη Διπλωματική Εργασία


Σεμινάρια Βιβλιοθήκης ΟΠΑ για τη Διπλωματική Εργασία στο ΔΕΟΣ


Υποδείγματα συγγραφής διπλωματικών εργασιών