Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  αξιολογήθηκε τον Μάρτιο του 2012  σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Στην  Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης συμμετείχαν  διακεκριμένοι καθηγητές κορυφαίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού:

1. Director of studies Nikos Macheridis, Department of Business Administration at School of Economics and Management, Lund University, Sweden

2. Professor Harris Dellas, Department of Economics, University of Bern, Switzerland,

3. Professor Pascalis Raimondos-Møller, Department of Economics, Copenhagen Business School, Denmark

4. Professor Dan Himarios, Dean and West Distinguished Professor College ofBusiness, The University of Texas at Arlington, Texas, USA

Διαβάστε όλη την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ΕΔΩ