Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
      

Χώρος Στέγασης: Α 34, 3ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76

Διευθυντής: Καθηγητής Α. Ντέμος (1η Συνεδρίαση Συγκλήτου/15.09.2022)
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: A 13 - 23.01.2003


ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 

  • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο EconLab

Χώρος Στέγασης: Α48, 4ος όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου,  Κτήριο Οδού Πατησίων 76 || 610, 6ος όροφος, Κτήριο οδού Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος  (Απόφαση Πρύτανη)

Διευθυντής: Παντελής Καμμάς  (ΦΕΚ Εκλογής: Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1086/20.12.2021

ΦΕΚ Ίδρυσης: Τεύχος Β' 2448/19.07.2017