Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) κενής θέσης  μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική»

Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) κενής θέσης  μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική»

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις  25 Ιουνίου 2024.