Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης, αναπόσπαστο τμήμα της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας του ΟΠΑ, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών σε ανθρώπινο δυναμικό, και αφού τις επεξεργαστεί, τις γνωστοποιεί στους φοιτητές/αποφοίτους μέσω αγγελιών απασχόλησης που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου. Επίσης, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για ποικίλα θέματα όπως πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μεταπτυχιακές σπουδές, κ.ά. Παράλληλα διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου, διευκολύνοντάς τους στην πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας (όπως οι Ημέρες Καριέρας). Επίσης διοργανώνει κύκλους εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία εμπλουτίζονται συνεχώς και στα οποία οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες.


Υπηρεσίες

A) Γενική πληροφόρηση για την αγορά εργασίας

 • Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών σε ανθρώπινο δυναμικό και δημοσίευση αγγελιών απασχόλησης για την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ευρύ δίκτυο συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Ανάπτυξη και προώθηση σχετικού υλικού (Οδηγοί Βιογραφικού Σημειώματος & Συνέντευξης, Βιβλιογραφία σχετική με την αγορά εργασίας, Ενημερωτικό έντυπο για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, κ.ά.)
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. Ημέρες Καριέρας)

B) Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Ατομικές συναντήσεις με αντικείμενο που καθορίζεται από τους ίδιους τους φοιτητές/αποφοίτους (π.χ. πλάνο καριέρας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, ενημέρωση για τις ανάγκες της αγοράς, προετοιμασία για την διαδικασία της συνέντευξης & εικονικές συνεντεύξεις, πρόσβαση και τεχνικές αναζήτησης στην αγορά εργασίας, κτλ.).
 • Ομαδικές συναντήσεις 5-6 ατόμων με αντίστοιχα αντικείμενα
 • Αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων (π.χ. Ψυχομετρικά Τεστ)

Γ) Πληροφόρηση για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 • Στοχευμένη παροχή πληροφόρησης με βάσει το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του φοιτητή ή αποφοίτου και τις διαθέσιμες επιλογές εντός και εκτός Ελλάδας
 • Υποστήριξη των φοιτητών στην διαδικασία πριν και κατά την διάρκεια της αίτησης
 • Συνεχής ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με παραρτήματα  ενημερωτικών κέντρων εκπαίδευσης  διαφόρων χωρών

Δ) Διοργάνωση εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων

 • Ποικιλία θεμάτων όπως CV και Συνοδευτική Επιστολή, Βελτίωση Τεχνικών Συνέντευξης, Χρήση των ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης στην αναζήτηση Εργασίας, Αυτογνωσία και Λήψη Αποφάσεων, κτλ.
 • Εισηγήσεις αξιόλογων στελεχών από επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Ολιγομελείς ομάδες συμμετεχόντων

Ε) Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων

 • Διερεύνηση αναγκών φοιτητών και αποφοίτων
 • Εκδηλώσεις με περιεχόμενο το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες ανάγκες τους

Στοιχεία επικοινωνίας

Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας - Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ελπίδος 13 (πεζόδρομος), πλατεία Βικτωρίας,  104 34, Αθήνα
Τηλ.: 210 8203 819 – 210 8203 825
Email: career@aueb.gr

Site: https://www.aueb.gr/career