Περιβάλλον - Υποδομή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το ΟΠΑ διαθέτει μια πλούσια και πολύ καλά οργανωμένη Βιβλιοθήκη, η οποία δημιουργήθηκε το 1928 και στην οποία λειτουργεί με επιτυχία αυτοματοποιημένο σύστημα από το 1992.

Τμήμα Περιοδικών

Η συλλογή του αποτελείται από επιστημονικά περιοδικά, οδηγούς σπουδών, ερευνητικά δοκίμια στην ελληνική και αγγλική, κυρίως, γλώσσα. Οι τίτλοι περιοδικών που υπάρχουν καλύπτουν κυρίως τις Οικονομικές Επιστήμες, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, την Πληροφορική, τη Στατιστική, τα Μαθηματικά, το Δίκαιο, τις Διεθνείς Σχέσεις και την Κοινωνιολογία.

Τμήμα Βιβλίων

Η συλλογή του Τμήματος αυτού περιλαμβάνει βιβλία στην ελληνική και αγγλική κυρίως γλώσσα που καλύπτουν θέματα Οικονομικά, Μαθηματικά, Στατιστικής, Λογιστικής, Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.λ.π. Τα βιβλία ταξιθετούνται θεματικά, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς συστήματος Dewey.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δημιουργήθηκε το 1992 από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του είναι να υποβοηθήσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου, δίνοντας πρόσβαση στους χρήστες της Βιβλιοθήκης σε πληροφόρηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχετικό υλικό (έντυπο και μη) αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθείαν στη Βιβλιοθήκη, τεκμηριώνεται και διατίθεται στους ερευνητές.

Αναγνωστήριο

Τα αντίτυπα της συλλογής του αναγνωστηρίου είναι κυρίως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αυτά είναι κυρίως διδακτικά συγγράμματα, εγχειρίδια και σημειώσεις Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

Διαδικτυακός τόπος Βιβλιοθήκης Ο.Π.Α

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Στο ΟΠΑ λειτουργεί Γραφείο Απασχόλησης Φοιτητών και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων.

Σκοπός του Γραφείου είναι η συστηματική πληροφόρηση των φοιτητών και πτυχιούχων του Πανεπιστημίου σχετικά με την αγορά εργασίας και την προώθηση της απασχόλησης αυτών σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.

Ήδη στο Γραφείο λειτουργεί μια πρωτοποριακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τροφοδοτείται με απογραφικά στοιχεία φοιτητών και επιχειρήσεων και δίνει ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα της προσφοράς και ζήτησης στην αγορά.

Μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του Γραφείου Απασχόλησης είναι οι "Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού", που διοργανώνονται κάθε Φεβρουάριο.

Δικτυακός τόπος Γραφείου Διασύνδεσης Ο.Π.Α.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΟΠΑ είναι ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα υπολογιστών, όχι μόνο στο χώρο των ελληνικών ΑΕΙ αλλά και των ευρωπαϊκών ΑΕΙ. Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών περιλαμβάνει τόσο Τμήμα Κεντρικών Συστημάτων όσο και Τμήματα Μικροϋπολογιστών και Τοπικών Δικτύων.

EUROLAB - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟΣ

Το εργαστήριο αυτό χρησιμοποιείται από τους φοιτητές του Τμήματος ΔΕΟΣ για εκπόνηση και συγγραφή των διπλωματικών τους εργασιών. Στους υπολογιστές του εργαστηρίου είναι εγκατεστημένα τα απαραίτητα γι' αυτό το σκοπό προγράμματα, ενώ υπάρχει σύνδεση και με το διαδίκτυο (Internet). Το εργαστήριο οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρκειας (short-courses) για τους φοιτητές του Τμήματος (οι οποίοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες) για προγράμματα όπως Word, Excel, SPSS, Eviews, Statgraphics κλπ καθώς και για τη χρήση του Internet.

Περισότερα για το Eurolab