Τίτλοι και κατανομή μαθημάτων

Εξάμηνο: 3ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Εξάμηνο: 4ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε.
Εξάμηνο: 5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Μαθήματα Επιλογής