Επίτιμοι Διδάκτορες - Ερευνητικοί Εταίροι

  • Ronald Jones, Επίτιμος Διδάκτορας
  • George Tsebelis, Επίτιμος Ερευνητικός Εταίρος