Επικοινωνία

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος  Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
Αθήνα 11362
Γραφείο 605, 6ος όροφος

κα. Μαρία Λάμπρου

210-8203 642 mlambrou@aueb.gr