Διοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος:

 Γεώργιος Οικονομίδης (Καθηγητής)

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

 Σπυρίδων Μπλαβούκος (Καθηγητής)

Διευθυντής ΠΜΣ
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές:

 Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου  (Καθηγητής)

Διευθυντής ΠΜΣ
Διεθνείς Διαπραγματεύσεις:

 Σπυρίδων Μπλαβούκος (Καθηγητής)

Διευθυντής ΠΜΣ
Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές:

 Αστέριος Πλιάκος (Καθηγητής)

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διδακτορικού Προγράμματος:

 Κατσίμη Μαργαρίτα (Καθηγήτρια)
 Σαράντης Καλυβίτης (Καθηγητής), μέλος
 Παναγιώτης Κωνσταντίνου ( Επικ. Καθηγητής), μέλος

Διευθυντής Εurolab:

 Σπυρίδων Μπλαβούκος (Καθηγητής)

Γραμματέας Τμήματος:

 Κέλλη Ζαχαριάδη