• Ελληνικά
  • English

Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά
European Law & Economics

Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων
International Business Economics

Το Πρόγραμμα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές προσφέρεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες οικονομίες και τις επιχειρήσεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης [οικονομική εξειδίκευση με συμπληρωματικότητα από τα πεδία της πολιτικής και νομικής επιστήμης] και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της επιχειρηματικής, της οικονομικής και θεσμικής πραγματικότητας της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας, με την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies) με τις εξής ειδικεύσεις:

Bασικά Στοιχεία

Έναρξη: Οκτώβριος 2024

Προθεσμία Αιτήσεων: 8 Σεπτεμβρίου 2024

Διάρκεια: 12 μήνες [πλήρους φοίτησης] ή 24 μήνες [μερικής φοίτησης]

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Ελληνικά | Αγγλικά

Προαπαιτούμενα: Πτυχίο ΑΕΙ | Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 ή C2

Δίδακτρα: 4.200€

Πως κάνω αίτηση

Νέα

Εκδηλώσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Είπαν για εμάς

“Το ΠΜΣ του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών πολύ σημαντικό για να μπορεί να μεταβεί κανείς με επιτυχία από τις προπτυχιακές σπουδές σε ένα απαιτητικό διδακτορικό πρόγραμμα, όπως είναι αυτό του ΔΕΟΣ είτε την επαγγελματική καταξίωση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Οι σπουδές μου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την μετέπειτα σταδιοδρομία μου, ως διδακτορικός φοιτητής αφού με προετοίμασαν σε σημαντικό βαθμό προκειμένου να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του διδακτορικού προγράμματος.

Η καθημερινή υποστήριξη καθώς και η καθοδήγηση από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος ήταν πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων μου και την εξέλιξη μου.  Το ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό επίπεδο των διδασκόντων αποτελούν εχέγγυο για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική καριέρα.”

Μπετενιώτης Φίλιππας | Σειρά 2016

“Αρχικά, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ένα διευρυμένο πεδίο με πολλές παραμέτρους, δηλαδή παρέχει ποικίλες γνώσεις από πολλά γνωστικά πεδία, καθώς και διευρύνει τους ορίζοντες σου ατομικά αλλά και όσον αφορά την απασχόληση. Μέσα από το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκαθαρίζεις τελικά τι σου ταιριάζει και πως θες να εξελιχθείς μετέπειτα, με λίγα λόγια σου δίνει την ευκαιρία να ολοκληρωθείς και να αποκτήσεις πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα δρώμενα. Επίσης, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στο παρόν και στο μέλλον παραδειγματισμένοι από την ιστορία του παρελθόντος.

Τέλος, αποκτάς μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το πως λειτουργεί το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα δεν περιορίζεσαι μόνο εγχώριο επίπεδο.

Η εμπειρία μου με ειλικρίνεια ήταν ιδιαίτερα καλή. Είχαμε την απόλυτη στήριξη από την γραμματεία, τον Πρόεδρο του τμήματος αλλά και από τους καθηγητές. Ειδικότερα, οι καθηγητές μας έδιναν κίνητρα να ερευνήσουμε οι ίδιοι πολλές φορές προκειμένου να αποδείξουμε εάν κάτι ισχύει ή όχι απόλυτα, να υπάρχει διάλογος με επιχειρήματα, δεν ήταν απλώς μια στείρα εκπαίδευση. Πραγματικά, ένα μπορούσα θα το επέλεγα ξανά.”

Εργκιούν Σαμπίνα | Σειρά 2019

"Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αρχικά θα πρέπει κάποιος να το επιλέξει λόγω της διεθνούς φήμης του και της υψηλής ποιότητας σπουδών που προσφέρει. Ακόμα διαθέτει έμπειρους και καταξιωμένους στο εξωτερικό καθηγητές. Το πρόγραμμα διαθέτει υψηλής ποιότητας σπουδές και η δομή του προγράμματος είναι αντάξια Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Εφοδιάζει τους αποφοίτους του με γνώσεις απαραίτητες για την αγορά εργασίας αλλά και για ανώτερες σπουδές όπως είναι το διδακτορικό."

Παπαβασιλείου Έλλη | Σειρά 2013