• Ελληνικά
  • English

Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων

International Business Economics

Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά

European Law & Economics

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές προσφέρεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες οικονομίες και τις επιχειρήσεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης [οικονομική εξειδίκευση με συμπληρωματικότητα από τα πεδία της πολιτικής και νομικής επιστήμης] και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της επιχειρηματικής, της οικονομικής και θεσμικής πραγματικότητας της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας, με την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με τις εξειδικεύσεις:

Νέα

Εκδηλώσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΜΠΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες ΕΤΕ για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές 

Υποτροφίες & Βραβεία Αριστείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών