Οδηγός Σπουδών

Δείτε αναλυτικά τον Οδηγό Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές:

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

POSTGRADUATE PROSPECTUS