• Ελληνικά
  • English

Research laboratory

on Socio-Economic and Environmental Sustainability

ReSEES

 Εργαστήριο ReSEES 

"Εργαστήριο έρευνας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ReSEES)"

Το Εργαστήριο έρευνας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ReSEES) διεξάγει διεπιστημονική έρευνα σχετικά με θέματα περιβάλλοντος, φυσικών πόρων και ενέργειας. Ο πρωταρχικός στόχος του ReSEES είναι η θεωρητική και εμπειρική έρευνα που υποστηρίζει την κατανόηση και την εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κεντρικό ρόλο στην αποστολή του αποτελεί, η επιδίωξη της αριστείας στη διεξαγωγή και την παρουσίαση της έρευνας και η διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και της ενέργειας, σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες.

Το ReSEES έχει ένα εντυπωσιακό ιστορικό στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το ReSEES περιλαμβάνουν: χρηματοοικονομική ανάλυση, κοινωνικο-οικονομική και οικονομετρική ανάλυση, περιβαλλοντικής αποτίμησης, πολιτική και θεσμική ανάλυση, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική-οικονομική μοντελοποίηση, ανάλυση κύκλου ζωής, την ανάλυση κινδύνου, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, θεωρία παιγνίων, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής λήψης αποφάσεων.

Το εργαστήριο έρευνας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα -ReSEES ιδρύθηκε και διευθύνεται από την  Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τον Ιούνιο του 2016. Το εργαστήριο είναι το αποτέλεσμα της εξέλιξης της ερευνητικής ομάδας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η Φοίβη Κουντούρη είναι παγκοσμίως γνωστή καθηγήτρια περιβαλλοντικών οικονομικών και παγκόσμια ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως πρωτοπόρος σε καινοτόμα, ανθρωποκεντρικά, διεπιστημονικά συστήματα για τη βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ φύσης, κοινωνίας και οικονομίας. Η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των γυναικών οικονομολόγων στον κόσμο με τις περισσότερες αναφορές στο επιστημονικό της έργο, με 15 δημοσιευμένα βιβλία και περισσότερα από 465 δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και research and policy reports.

Το εργαστήριο ήταν μια ομπρέλα για τα Ερευνητικά Προγράμματα, τις Δημοσιεύσεις και το Επιστημονικό, Πολιτικό και Κοινωνικό Αντίκτυπο, που παράγονται από μια διεπιστημονική και διεθνή ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την καθ. Φοίβη Κουντούρη τα τελευταία 20 χρόνια.

Η χρηματοδότηση του ReSEES συνδέεται με τα ιδρύματα με τα οποία η καθ. Φοίβη Κουντούρη είχε μακροχρόνια σχέση, κυρίως: Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, UK; University College London, UK; Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΥΠΡΟΣ; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΛΑΔΑ; Σχολή Οικονομικών Επιστημών της Τουλούζης, ΓΑΛΛΙΑ; London School of Economics, UK; Παγκόσμια Τράπεζα, Η.Π.Α. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΓΑΛΛΙΑ; Καθώς και συμβουλευτικά έργα με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

Το Εργαστήριο έρευνας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ReSEES) αποτελεί μέρος του International Cluster for Research and Innovation on Sustainability (ICRI-Sustainability), το οποίο αποτελεί μια ανεπίσημη ομπρέλα για τη συνεργασία (βάσει μνημονίων συνεργασίας) των παρακάτω ιδρυμάτων και δικτύων, τα οποία έχουν ιδρυθεί , διευθύνονται ή (συν) προεδρεύονται από την καθ. Φοίβη Κουντούρη. Το ICRI-Sustainability αποτελείται από δύο research and Innovation ινστιτούτα ,το  Εργαστήριο ReSEES στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τη Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης (ΜΑΑ) & EIT Climate KIC Hub Greece, στο Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ». Επίσης μέρος του Cluster είναι το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8), το οποίο επιστημονικά διευθύνει η καθ. Κουντούρη. Ταυτόχρονα, το Cluster υποστηρίζει τα ακόλουθα συνεργαζόμενα Δίκτυα, SDSN Europe, SDSN Greece, Water Europe και NEXUS Cluster στα οποία η καθ. Κουντούρη έχει ηγετικό ρόλο.

Μάθετε περισσότερα για τα ερευνητικά έργα, τα Initiatives, τα νέα και τις δραστηριότητες  μας.

Νέα

Εκδηλώσεις

Event Calendar

ReSEES Laboratory

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31