• Ελληνικά
  • English

Research laboratory

on Socio-Economic and Environmental Sustainability

ReSEES

Το εργαστήριο ReSEES

«Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικό-Οικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία»

Η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη ίδρυσε το εργαστήριο έρευνας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ReSEES) τον Ιούνιο του 2016. Το εργαστήριο ReSEES είναι το αποτέλεσμα της εξέλιξης της ερευνητικής ομάδας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το ReSEES διεξάγει διεπιστημονική έρευνα σχετικά με θέματα περιβάλλοντος, φυσικών πόρων και ενέργειας. Ο πρωταρχικός στόχος της θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας του ReSEES είναι η θεωρητική και εμπειρική έρευνα που υποστηρίζει την κατανόηση και την εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κεντρικό ρόλο στην αποστολή του ReSEES είναι η επιδίωξη της αριστείας στη διεξαγωγή και την παρουσίαση της έρευνας και η διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και της ενέργειας, σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες.

Tα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το ReSEES περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική ανάλυση, κοινωνικο-οικονομική και οικονομετρική ανάλυση, περιβαλλοντικής αποτίμησης, πολιτική και θεσμική ανάλυση, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική-οικονομική μοντελοποίηση, ανάλυση κύκλου ζωής, την ανάλυση κινδύνου, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, θεωρία παιγνίων, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής λήψης αποφάσεων.

The UN SDSN 4-Seas Project

The UN SDSN 4-Seas Initiative

 Global changes, especially climate change consist a permanent threat for the future health of the ocean and seas. Marine ecosystems degradation, pollution and overexploitation puts under risk the flows of benefits for the human health and wellbeing that depend on ocean and seas. While at the same time ocean and human health interaction are still understudied.

The UN SDSN 4-Seas Project aims at Mobilizing Science Driven Sustainable Blue Growth in the Mediterranean Sea, the Black Sea, the Caspian Sea and the Aral Sea and facing the challenge of protecting the future state of global oceans by providing a Sustainability Transition Plan, which will eliminate degradation and raise awareness on the benefits of the Oceans.

The ocean and seas cover more than 70% of the planet’s surface, regulate the Earth’s climate, produce a large proportion of the oxygen in our atmosphere and are the major source of food proteins for over a billion people. However, the ocean and seas are increasingly affected by global changes, including climate change, while degraded marine ecosystems are under persistent and growing risk of further damage from microbiological and chemical pollution, overexploitation, and climate change. The interactions between ocean and human health are numerous, complex and yet largely unknown to the major part of the public, the stakeholders and the scientific community.

The initiative is led by SDSN Greece and SDSN Black Sea. These two partners have already joined their forces towards the achievement of SDGs working on projects related to sustainable shipping and management of marine resources, marine litter, education and training.

The aims of “4-Seas initiative” are the following:

1) RESEARCH: To develop and support sustainable growth pathways in coastal and marine sectors, from source to sea. Plans to manage the land-coastal -sea ecosystems interactions and reduce conflicts from land-based, coastal and sea-based activities

2) REPOSITORY: To create an open-access data-base with relevant: research and innovation projects, policies and stakeholders of the 4-seas project region.

3) INNOVATION: To incentivize innovation to facilitate the sustainability transition in the region of the 4-seas project through our collaboration with the Innovation Community and EIT Climate KIC

4) INTEGRATION OF LAND – SEA – COASTAL POLICY FRAMEWORK: The project is in line with the Agenda 2030 and three more European Policy Initiatives and Directives and aims to develop policy alternatives that will combine their objectives. Specifically, is aligned with SDG 14 to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development as well as SDG 6, 13, 15. Is also in line with Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC to achieve GES for EU’s marine waters, protect the resource base upon which marine-related activities depend. Is aligned with Maritime Spatial Planning Directive 2014/89/EU on reducing conflicts and encouraging investment and cross-border cooperation as well as with the European Blue Growth Initiative on sustainable growth of marine and maritime sectors.

Ongoing UN SDSN Greece Blue Projects:

Past UN SDSN Greece Blue Projects in the last 5 years:

The presentation of the UNSDSN 4-Seas Initiative can be found here.

Νέα

Εκδηλώσεις

Event Calendar

ReSEES Laboratory

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30