• Ελληνικά
  • English

Research laboratory

on Socio-Economic and Environmental Sustainability

ReSEES

 Εργαστήριο ReSEES 

"Εργαστήριο έρευνας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ReSEES)"

Το Εργαστήριο έρευνας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ReSEES) διεξάγει διεπιστημονική έρευνα σχετικά με θέματα περιβάλλοντος, φυσικών πόρων και ενέργειας. Ο πρωταρχικός στόχος του ReSEES είναι η θεωρητική και εμπειρική έρευνα που υποστηρίζει την κατανόηση και την εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κεντρικό ρόλο στην αποστολή του αποτελεί, η επιδίωξη της αριστείας στη διεξαγωγή και την παρουσίαση της έρευνας και η διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και της ενέργειας, σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες.

Το ReSEES έχει ένα εντυπωσιακό ιστορικό στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το ReSEES περιλαμβάνουν: χρηματοοικονομική ανάλυση, κοινωνικο-οικονομική και οικονομετρική ανάλυση, περιβαλλοντικής αποτίμησης, πολιτική και θεσμική ανάλυση, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική-οικονομική μοντελοποίηση, ανάλυση κύκλου ζωής, την ανάλυση κινδύνου, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, θεωρία παιγνίων, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής λήψης αποφάσεων.

Το εργαστήριο έρευνας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα -ReSEES ιδρύθηκε και διευθύνεται από την  Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τον Ιούνιο του 2016. Το εργαστήριο είναι το αποτέλεσμα της εξέλιξης της ερευνητικής ομάδας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η Φοίβη Κουντούρη είναι παγκοσμίως γνωστή καθηγήτρια περιβαλλοντικών οικονομικών και παγκόσμια ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως πρωτοπόρος σε καινοτόμα, ανθρωποκεντρικά, διεπιστημονικά συστήματα για τη βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ φύσης, κοινωνίας και οικονομίας. Η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των γυναικών οικονομολόγων στον κόσμο με τις περισσότερες αναφορές στο επιστημονικό της έργο, με 15 δημοσιευμένα βιβλία και περισσότερα από 465 δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και research and policy reports.

Το εργαστήριο ήταν μια ομπρέλα για τα Ερευνητικά Προγράμματα, τις Δημοσιεύσεις και το Επιστημονικό, Πολιτικό και Κοινωνικό Αντίκτυπο, που παράγονται από μια διεπιστημονική και διεθνή ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την καθ. Φοίβη Κουντούρη τα τελευταία 20 χρόνια.

Η χρηματοδότηση του ReSEES συνδέεται με τα ιδρύματα με τα οποία η καθ. Φοίβη Κουντούρη είχε μακροχρόνια σχέση, κυρίως: Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, UK; University College London, UK; Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΥΠΡΟΣ; Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΛΛΑΔΑ; Σχολή Οικονομικών Επιστημών της Τουλούζης, ΓΑΛΛΙΑ; London School of Economics, UK; Παγκόσμια Τράπεζα, Η.Π.Α. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΓΑΛΛΙΑ; Καθώς και συμβουλευτικά έργα με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

Το Εργαστήριο έρευνας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ReSEES) αποτελεί μέρος του δικτύου Alliance of Excellence for Research and Innovation on Aeiphoria (AE4RIA), μια πρωτοβουλία για συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, επιταχυντών καινοτομίας και δικτύων διεπαφής επιστήμης-τεχνολογίας-πολιτικής, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αποστολή του δικτύου είναι να διευκολύνει έναν επιστημονικό και ανθρωποκεντρικό μετασχηματισμό προς την κοινή εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας του ΟΗΕ 2030, της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το δίκτυο AE4RIA περιλαμβάνει: τέσσερα  ερευνητικά κέντρα που η ίδια διευθύνει: το Ερευνητικό Εργαστήριο Έρευνας για την Κοινωνικο - Οικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα  (ReSEES) και το Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης στο Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ  και το International Centre for Research on the Environment and the Economy (ICRE8), τρία κέντρα επιτάχυνσης καινοτομίας, όπου η ίδια  είτε είναι συν ιδρύτρια  είτε τα συνδιοικεί: EIT Climate KIC Hub Ελλάδος , Maritime ClimAccelerator και την  Ένωση BRIGAID Connect  και υποστηρίζει τα ακόλουθα  δίκτυα επιστήμης- πολιτικής: UN SDSN, SDSN EuropeSDSN GreeceEAERE,Water Europe and NEXUS Cluster στα οποία η καθ. Κουντούρη έχει ηγετικό ρόλο.

Μάθετε περισσότερα για τα ερευνητικά έργα, τα Initiatives, τα νέα και τις δραστηριότητες  μας.

Εκδηλώσεις

Event Calendar

ReSEES Laboratory

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30