Εκπαιδευτές

Το πρόγραμμα θα έχει εισηγητές κορυφαίους καθηγητές και επαγγελματίες παγκόσμιου εμβέλειας, θα διεξαχθεί με έντονα διαδραστικό πλαίσιο και χρήση μελετών περίπτωσης από τη σημερινή πραγματικότητα και θα παρέχει το βασικό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα στελέχη του τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο θα τους επιτρέψει να ενσωματώσουν τις σχετικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή τους πρακτική κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Κουντούρη Φοίβη

 

                  

                                                       

                                                       

                                                       

                                                          

                                                      

                                                                                                                    

Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευόμενοι θα επικοινωνούν με την Επιστημονικά Υπεύθυνη, τους εκπαιδευτές, τους βοηθούς και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιασκέψεων και δια ζώσης συναντήσεων.