Ανθρώπινο Δυναμικό

Διευθύντρια: Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, ΟΠΑ 

  • Μέλη ΔΕΠ ΟΠΑ

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής. 

Γεώργιος Ιωάννου, Καθηγητής Τμήματος  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

Αντώνης Ντέμος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Ιωάννα Σαμφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Σπύρος Σκούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Παναγιώτης Τσακλόγλου, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών

  • Μέλη ΔΕΠ άλλα Πανεπιστήμια

Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αχιλλέας Βασιλόπουλος, Επ. Καθήγητής, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Γιάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ευθύμιος Τσιώνας, Καθηγητής, Lancaster Management School, UK.

Χρυσή Λασπίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Richard ElelmanHead of Politics at EURECAT, and is the founder and Director General of the Network
for Water in European Regions and Cities, NETWERC H2O.

  • Μη μόνιμο προσωπικό

Dr. Nikos Chatzistamoulou <chatzist@aueb.gr>

Dr. Stella Tsani <stellatsani@aueb.gr>

Dr. Panagiotis Samartzis  <pansos@gmail.com>

Dr. Ebun Akinsete

Lydia Papadaki,   papadakilyd@aueb.gr 

Lydia Stergiopoulou

Alice Guittard

Antonios Alevizos

  • Διδακτορικοί φοιτητές υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη 

Angelos Plataniotis, Email: angplat@yahoo.gr

Ioannis Eleftheriou, Email: eleftherioug@aueb.gr

Dimitra Skoura, Email: dimitra_skoura@hotmail.com

Stefania Geka, Email: stephania.gk@gmail.com

Efrosini Chelmi, Email: e.chelmi@gsrt.gr echelmi@gmail.com

Lydia Papadaki, Email: lydia.papadaki@icre8.eupapadakilyd@aueb.gr