Διατριβές φοιτητών για θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Φοιτητικές Διατριβές και Έργα, που ασχολούνται με θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και υποβάλλονται από φοιτητές που βρίσκονται υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη, μπορούν να βρεθούν παρακάτω.