• Ελληνικά
  • English

Δίδακτρα-Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ορίζονται σε 4.200€ [τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ] και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος [Πλήρους και Μερικής Φοίτησης].

Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-07-2022).

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις απαλλαγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες εδώ.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υποτροφίες & Βραβεία Αριστείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

2. Υποτροφίες Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε την οικονομική στήριξη φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές βάσει ακαδημαϊκής αριστείας κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021 - 2022

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020 - 2021

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019 - 2020