Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η επιστημονική κατάρτιση που προσφέρει το Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές ανοίγει στους αποφοίτους του σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος είναι οικονομολόγοι με ένα βασικό και θεμελιώδες συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων οικονομολόγων, το οποίο έγκειται στο ότι μπορούν να καταλάβουν θέσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα με αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Είμαστε υπερήφανοι που απόφοιτοι του ΜΠΣ του Τμήματος μας έχουν διαπρέψει και διαπρέπουν ως στελέχη σε τέτοιες θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ή συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε διδακτορικά προγράμματα Ελληνικών και κορυφαίων πανεπιστήμια του εξωτερικού Ευρώπη και ΗΠΑ.