Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου, της διπλωματίας και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και διακεκριμένα μέλη των αποφοίτων, που παρέχουν υψηλού επίπεδου εθελοντική υποστήριξη  στο Πρόγραμμα.

Ο πρωταρχικός ρόλος της Επιτροπής είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση και την αξιολόγηση της στρατηγικής κατεύθυνσης του Προγράμματος, να διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του Προγράμματος, την πλήρη συμμόρφωσή του στα διεθνή πρότυπα ποιότητας και τη διαρκή επικαιροποίησή του, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες διεθνείς απαιτήσεις.

Κατά την επιτέλεση του ρόλου τους, τα μέλη της Επιτροπής υποστηρίζουν τον Διευθυντή και τους διδάσκοντες στο Πρόγραμμα προκειμένου να διασφαλιστούν  τα πλέον υψηλά πρότυπα εκπαιδευτικής αριστείας. Η Επιτροπή εξετάζει περιοδικά την πρόοδο του Προγράμματος και παρουσιάζει τα ευρήματά της στον Διευθυντή και τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τους:

► Νικόλαος Μαγγίνας (Επικεφαλής Οικονομολόγος Εθνικής τράπεζας, Απόφοιτος Διδακτορικού ΔΕΟΣ)

► Δημήτριος Μαλλιαρόπουλος (Καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ, Επικεφαλής Τμήματος Μελετών Τράπεζα Ελλάδος)

► Κωνσταντίνος Παπάνης (Διευθύνων Σύμβουλος, Agfa-Hellas)

► Ευάγγελος Παστελάκος (Απόφοιτος Διδακτορικού ΔΕΟΣ, εξωτερικός συνεργάτης ΜΠΣ ΔΕΟΣ)

► Ιωάννης Χατζηδημητρίου (Καθηγητής, Διεθνή Οικονομικά Επιχειρήσεων, ΠΑ.ΜΑΚ)