Είπαν για εμάς

Εργκιούν Σαμπίνα | Σειρά 2019

“Αρχικά, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ένα διευρυμένο πεδίο με πολλές παραμέτρους, δηλαδή παρέχει ποικίλες γνώσεις από πολλά γνωστικά πεδία, καθώς και διευρύνει τους ορίζοντες σου ατομικά αλλά και όσον αφορά την απασχόληση. Μέσα από το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκαθαρίζεις τελικά τι σου ταιριάζει και πως θες να ... περισσότερα

Μπετενιώτης Φίλιππας | Σειρά 2016

“Το ΠΜΣ του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών πολύ σημαντικό για να μπορεί να μεταβεί κανείς με επιτυχία από τις προπτυχιακές σπουδές σε ένα απαιτητικό διδακτορικό πρόγραμμα, όπως είναι αυτό του ΔΕΟΣ είτε την επαγγελματική καταξίωση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Οι σπουδές ... περισσότερα

Παπαβασιλείου Έλλη | Σειρά 2013

"Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αρχικά θα πρέπει κάποιος να το επιλέξει λόγω της διεθνούς φήμης του και της υψηλής ποιότητας σπουδών που προσφέρει. Ακόμα διαθέτει έμπειρους και καταξιωμένους στο εξωτερικό καθηγητές. Το πρόγραμμα διαθέτει υψηλής ποιότητας σπουδές και η δομή του προγράμματος είναι αντάξια Πανεπιστημίων του ... περισσότερα