Επικοινωνία

Επικοινωνία με το Π.Μ.Σ.

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Γραμματεία ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές / ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις / ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

210-8203 642

mlambrou@aueb.gr

ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γραμματεία ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές / ΠΜΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις / ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 210-8203 697 bmarianna@aueb.gr