Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων

Ο συνεχώς αυξανόμενος και εντεινόμενος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, αλλά και οι δυνατότητες απασχόλησης των πλέον καταρτισμένων στελεχών, από τις διεθνείς πλέον αγορές εργασίας, έχουν δημιουργήσει στη χώρα μας την ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης  υψηλής ποιότητας στελεχών, στα σύγχρονα και περίπλοκα θέματα και τις προκλήσεις των παγκοσμιοποιημένων αγορών.
Σήμερα, τα παραδοσιακά εργαλεία μελέτης και ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων δεν επαρκούν για την εκπαίδευση υψηλόβαθμων και διεθνώς ανταγωνιστικών στελεχών επιχειρήσεων. Νέες και σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς και η απόκτηση εργαλείων εφαρμογής διεθνούς χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας έχουν πλέον καταστεί απολύτως αναγκαία. 

Με βάση αυτό το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον,  το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με εξειδίκευση: Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων κτίζει και προάγει  συναφείς προς τους παραπάνω στόχους επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, και τις εφαρμόζει στα σύγχρονα οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα. Προσφέρει μια εις βάθος εξέταση και κριτική ανάλυση σύγχρονων οικονομικών θεμάτων και προβλημάτων σχετιζόμενων με τα διεθνή οικονομικά και τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στα πλαίσια του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος. Η δομή του προγράμματος είναι ολιστική, υπό την έννοια ότι εξετάζει και μελετά τις επιστημονικές συνέργειες μεταξύ οικονομικών, διεθνούς χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας, και την εφαρμογή τους στα θέματα της παγκόσμιας οικονομίας.

Συνολικά, η εξειδίκευση Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων [International Business Economics] δημιουργεί άρτια εκπαιδευμένα αποφοίτους οι οποίο κατέχουν τα επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά προσόντα και τις απαιτούμενες ικανότητες να κατανοούν και να επιλύουν επιτυχώς τα πολυδιάστατα ζητήματα των διεθνών οικονομικών σχέσεων.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ