Βραβεία Αριστείας ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021 – 2022

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Τα βραβεία αριστείας για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές πλήρους φοίτησης σειράς εισαγωγής 2021, βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης, απονέμονται ως κάτωθι:       
 

► Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά

ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ με Μ.Ο: 9.32 (εννέα και τριάντα δύο εκατοστά)

► Κατεύθυνση: Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων

HOU XINYAN με Μ.Ο: 9.82 (εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά)

Θερμά Συγχαρητήρια!