• Ελληνικά
  • English

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε  επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης [διεπιστημονική εξειδίκευση με πρωταρχικές συνιστώσες τη νομική και οικονομική επιστήμη] και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση, σχεδιασμό και διοίκηση της επιχειρηματικής δράσης στους κλάδους της ενέργειας, έτσι όπως αυτοί διαμορφώνονται, εξελίσσονται και λειτουργούν στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Καταγράφεται σήμερα μια συνεχής αυξανόμενη ζήτηση αποφοίτων ιδίως οικονομικών και νομικών επιστημών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις ενεργειακές αγορές, οι οποίες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα διαρκώς θεσμικά και ρυθμιστικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τόσο ευρωπαϊκά όσο και παγκόσμια.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις απαιτούμενες θεμελιώδεις οικονομικές και νομικές γνώσεις και την ικανότητα εφαρμογής τους, τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο  οικονομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Νέα

Εκδηλώσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΜΠΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Υποτροφίες

Υποτροφίες Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.

Υποτροφίες & Βραβεία Αριστείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Είπαν για εμάς

"Μελετώντας την πολιτική, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα αντιλαμβάνεσαι την κατεύθυνση και την εξέλιξη του ενεργειακού κλάδου. Επίσης τα περιβαλλοντικά ζήτημα θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα τα επόμενα χρονιά εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των απρόβλεπτων συνέπειων που θα υποστούμε. Η οικονομική γνώση που σου παρέχει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η κριτική σκέψη, οι νομικές και πολίτικες πτυχές του, προσφέρουν πολύπλευρη αντίληψη του ενεργειακού και περιβαλλοντικού τομέα. Θεωρώ ότι είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σου προσφέρει γνώσεις ώστε να μπορέσεις να κατευθυνθείς και να εξειδικευτείς επαγγελματικά. Αλλά και να εξελίξεις το ακαδημαϊκό σου επίπεδο, σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα που θα σε καθιστούν ανταγωνιστικό.

Είναι ένα διευρυμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με πολύπλευρη γνώση. Μας έχει προσφέρει ήδη αρκετές γνώσεις για τον Ενεργειακό κλάδο, για το Περιβάλλον για την αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικές και νομικές πτυχές. Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα για την εξέλιξη της επιστημονικής κατάρτισης. Ο ενεργειακός τομέας είναι διαρκώς εξελισσόμενος ενώ τα περιβαλλοντικά θέματα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ άλλοτε. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προωθεί  ιδιαίτερα την κριτική σκέψη και την κατανόηση της βαθύτερης ουσίας των θεμάτων. Για μεγαλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση θα ήταν εύλογο να υπάρχουν και κάποια μαθήματα διοικητικά. Η Διοίκηση των ενεργειακών μονάδων καθώς και μαθήματα διαχείρισης κίνδυνου θα καθιστούσαν το μεταπτυχιακό ακόμα πιο ανταγωνιστικό."

Λευκοθέα Χόντου | Σειρά 2019

"Το μεταπτυχιακό αυτό είναι ένα νέο, σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει όλα τα εφόδια και τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας επαγγελματίας ώστε να μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα των ενεργειακών αγορών. Το επίπεδο των σπουδών είναι πολύ υψηλό και ακολουθεί τις νέες τάσεις της αγοράς. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των καθηγητών και των εισηγητών είναι πολύ σημαντική για τους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό. Ο τομέας της ενέργειας είναι πολύ σημαντικός για την εποχή μας και το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει τις ανάγκες αυτές.

Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί για εμένα πολύ σημαντική εμπειρία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ποιότητα των μαθημάτων, από την εξειδίκευση και τεχνογνωσία των εισηγητών καθώς και από τις υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό που το πρόγραμμα αυτό καλύπτει σημαντικά θέματα της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας Ενεργειακής Αγοράς. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου του κορονοϊού το πρόγραμμα αυτό συνέχισε να λειτουργεί αδιάλειπτα πραγματοποιώντας τις διαλέξεις των μαθημάτων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες."

Γιώργος Καραμπάτος | Σειρά 2019

"Κατά την εκτίμησή μου, κάποιος ενδιαφερόμενος θα επέλεγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για να λάβει μία ιδιαίτερα καλή γνώση του Δικαίου της ΕΕ και γενικότερα του ισχύοντος νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο σε σχέση με το Δίκαιο της Ενέργειας, το Δίκαιο του Περιβάλλοντος αλλά και σε θέματα που αφορούν το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα στους έχοντες και μη υπόβαθρο οικονομικών γνώσεων να λάβουν μία εξίσου καλή με την προαναφερθείσα γνώση των οικονομικών γενικότερα, και ειδικότερα των οικονομικών της ενέργειας. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για έναν επιτυχημένο συγκερασμό των οικονομικών και των νομικών της ενέργειας, με την ταυτόχρονη ένταξη αυτών στη σύγχρονη πραγματικότητα των αγορών.

Η εμπειρία μου από την παρακολούθηση του προγράμματος χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θετική."

Ιωάννης Αγγελόπουλος | Σειρά 2019

Συνεργάτες - Υποστηρικτές