Υποτροφίες

Υποτροφίες Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑΑ), στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί για την υποστήριξη της νέας γενιάς και της εκπαιδευτικής κοινότητας, χορηγεί τέσσερις υποτροφίες ύψους 8.400€, σε φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  


Yποτροφίες & Βραβεία Αριστείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.


Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 

Το ΊΚΥ χορηγεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μπουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΥ για περισσότερες πληροφορίες (www.iky.gr)ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021 – 2022

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020 – 2021

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ | ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019 – 2020