Διδάσκοντες


Π.Μ.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | ΜΕΛΗ ΔΕΠ Ο.Π.Α.


Γεώργιος Καρύδης Καθηγητής, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Ο Γιώργος Καρύδης είναι Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Έδρας Jean Monnet. Είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1985) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD), Universite De Paris I- Sorbonne, France (1991).

Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα Ελληνόγλωσσα και Ξενόγλωσσα Περιοδικά, σε θέματα Ευρωπαϊκού Οικονομικού, κυρίως, Δικαίου, και ειδικότερα σε θέματα Δικαίου Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων. Έχει συγγράψει μονογραφίες και διδακτικά εγχειρίδια. Έχει επίσης συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια και σημαντικό και πολυσχιδές διδακτικό έργο στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις ουσιαστικές και δικονομικές πτυχές του Ενωσιακού Δικαίου του Ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, στο Δίκαιο της εσωτερικής αγοράς και της ρύθμισης των αγορών, στις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και στη σχέση ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

E-mail: karydis@aueb.gr


Φοίβη Κουντούρη Καθητήτρια, Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ., Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α. [Σε επιστημονική άδεια]

Professor Dr. Phoebe Koundouri holds a PhD (2000), MSc (1996) and MPhil (1995) in Economics from the University of Cambridge (UK). She is Professor in Economic and Econometric Theory and Applications (with special emphasis on Natural Resources, Energy and the Environment) at the School of Economics, Athens University of Economics and Business (Greece). She is also Founder and Scientific Director of the Research Laboratory: ReSEES: Research on Socio-Economic and Environmental Sustainability at the same University. 

She is a Visiting Professor at the Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics (UK). She is an affiliated Professor at the ATHENA Research and Innovation Center, Greece, where she directs Climate KIC Greece (https://www.climate-kic.org/). Professor Phoebe Koundouri is also the the Scientific Chair of the International Center for Research on the Economy and the Environment (ICRE8, www.icre8,eu) and the co-chair of the United Nations Sustainable Development Network - Greece (unsdsn.gr).

She is a highly cited academic author ranked in the top 1% of all female economists worldwide, ex-vice president of the European Association of Environmental and Resource Economists, vice-chair of the European Forest Institute, editorial member of more than 25 scientific journals and has coordinated more than 100 research and policy projects worldwide.

E-mail: pkoundouri@aueb.gr


Θωμάς Μούτος Καθηγητής, Μέλος Επιτροπής του Π.Μ.Σ., Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Thomas Moutos is Professor of Economics, and Head, in the Department of International and European Economic Studies, of the Athens University of Economics and Business (AUEB), and a Research Fellow of CESifo. His main fields of interest are macroeconomics, labour economics and international economics.

He has authored and edited books with Cambridge University Press, Elsevier, and The MIT Press. Among his journal publications are papers in the American Economic Review, Canadian Journal of Economics, Economics Letters, Journal of Development Economics, European Journal of Political Economy, Journal of International Money and Finance, Oxford Economic Papers, Review of International Economics, and Scandinavian Journal of Economics.

E-mail: tmoutos@aueb.gr  


Γεώργιος Οικονομίδης Καθηγητής, Μέλος Επιτροπής του Π.Μ.Σ., Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Ο Γιώργος Οικονομίδης είναι Καθηγητής στα Οικονομικά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά (Πανεπιστήμιο του York, Μεγάλη Βρετανία) και διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει διατελέσει Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (2001-2002). Είναι, επίσης, ερευνητικός εταίρος του διεθνούς Ινστιτούτου CESifo που έχει έδρα το Μόναχο.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Τελευταία, το ερευνητικό του ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη μελέτη μεταρρυθμίσεων που αφορούν στο δημόσιο τομέα χρησιμοποιώντας δυναμικά στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας.

Είναι συγγραφέας περισσότερων από εικοσιπέντε (25) συνολικά άρθρων που έχουν δημοσιευτεί με τη διαδικασία της κρίσης, στα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, διεθνή επιστημονικά περιοδικά: Review of Economic Dynamics, Scandinavian Journal of Economics, Canadian Journal of Economics, Journal of Public Economic Theory, Oxford Economic Papers, Public Choice, International Tax and Public Finance, Macroeconomic Dynamics, Journal of Macroeconomics, European Journal of Political Economy και CESifo Economic Studies. Επίσης, είναι συγγραφέας ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που εκδόθηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο MIT Press, ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που εκδόθηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave, ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που έχει εκδοθεί από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Routledge, και δύο άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά και τόμους ημερίδων.

Έχει συμμετάσχει με την ιδιότητα του εισηγητή σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, ενώ έχει υπάρξει κριτής άρθρων σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών. Επιπλέον, έχει επιμεληθεί ειδικών εκδόσεων των επιστημονικών περιοδικών European Journal of Political Economy (δύο φορές) και CESifo Economic Studies. Τέλος, είναι ένας από τους συγγραφείς των προσφάτως δημοσιευθέντων βιβλίων με τους ακόλουθους τίτλους: "The Economics of Climate Change" (εκδότης: Τράπεζα της Ελλάδος), "Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας" (εκδόσεις ΟΠΑ), και «Χάρτης εξόδου από την κρίση: Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα» (εκδότης διανΕΟσις).

E-mail: gecon@aueb.gr


Λάμπρος Πεχλιβάνος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α. [Σε άδεια άνευ αποδοχών]

Lambros Pechlivanos is an Assistant Professor at the Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies. He holds a B.A. in Economics from Aristotle University of Thessaloniki, an M.A. in Political Economy and a Ph.D. in Economics from Boston University. He is Director of the Ph.D. program in International and European Economic Studies at AUEB.

Before joining AUEB he was a Marie Curie Fellow and Research Associate (Chargé de Recherche) at Institut d’Economie Industrielle (IDEI) in Toulouse, France, as well as a Research Fellow at the Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE).

His research has been presented in several conferences and appears in various economic journals such as Games and Economic Behavior, Journal of Labor Economics, European Journal of Operations Research, etc. His research interests include economics of information and organization, contract theory, industrial organization, market regulation and liberalization, corporate finance and public finance.

E-mail: lpech@aueb.gr


Αστέριος Πλιάκος Καθηγητής, Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ., Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Kαθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Διδάσκει Οικονομικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς και Ανταγωνισμού, Δίκαιο Ενέργειας  και Δίκαιο Περιβάλλοντος.

Αριστούχος διδάκτωρ δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, με θέμα διατριβής την υπεράσπιση των επιχειρήσεων έναντι των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραβίαση κανόνων ανταγωνισμού. Η διατριβή τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μια σημαντική συμβολή στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επιστημονικός Διευθυντής του νέου και πρωτοποριακού μεταπτυχιακού προγράμματος «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές». Διευθυντής επιστημονικών μελετών στη Βουλή των Ελλήνων, με αντικείμενο τον έλεγχο της συμβατότητας των νομοσχεδίων με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την προετοιμασία γνωμών από τη Βουλή για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έχει δημοσιεύσει, με ευρύτατη απήχηση στη θεωρία του Ευρωπαϊκού Δικαίου,  12 μονογραφίες και βιβλία, πάνω από 60 μελέτες, εκ των οποίων 30 άρθρα σε κορυφαία διεθνή περιοδικά, όπως τα Columbia Journal of European Law, Common Market Law Review, European Law Review, European Competition Law Review,  Cahiers de Droit Européen, Revue Trimestrielle de Droit Européen, Revue du Droit de l’Union Européenne.

Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει προσκληθεί ως ομιλητής από περιώνυμα πανεπιστήμια του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων τα:  Institute of European Law (the Moscow State Institute of International Relations), Faculty of Law, University of Aix-Marseille, France, Freie Universität Berlin, People’s Friendship University of  Russia. Συμμετείχε σε όλες τις ομάδες εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών για τις αναθεωρήσεις των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστημονικός Σύμβουλος των εκπροσώπων της Βουλής στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση για την εκπόνηση ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Έχει εκπροσωπήσει την Ελληνική Πολιτεία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και πολλά νομικά πρόσωπα. Είναι διευθυντής σύνταξης του νέου νομικού περιοδικού «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» (2019, εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη). Ομιλεί  Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

E-mail: pliakos@aueb.gr


Νικόλαος Τοπάλογλου Καθηγητής, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Ο Νικόλαος Τοπάλογλου είναι Καθηγητής στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2004), Μεταπτυχιακού Τίτλου στις Επιστήμες των Αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000), Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Paris IX Dauphine (1998), Πτυχίου Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών από το Πολυτεχνείο Κρήτης (1997).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα Χρηματοοικονομικά, τις Διεθνείς Επενδύσεις, την Τιμολόγηση Παραγώγων, τη Θεωρία Χαρτοφυλακίου, την Ανάπτυξη Στοχαστικών Μαθηματικών Μοντέλων Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές τους σε Χρηματοοικονομικά Προβλήματα.

E-mail: nikolas@aueb.gr


Παναγιώτης Τσακλόγλου Καθηγητής, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α. [Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων]

Ο Πάνος Τσακλόγλου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητικός Εταίρος στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory (LSE, London). Η έρευνά του επικεντρώνεται σε ζητήματα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικών αποδόσεων της εκπαίδευσης και αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους. 

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των οποίων και στα Quarterly Journal of Economics, Economic Journal, Journal of Development Economics, Journal of Policy Analysis and Management, Review of Income and Wealth, Economics of Education Review and Journal of European Social Policy) και συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει εργασίες του σε περίπου 200 συνέδρια και ημερίδες και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ερευνητικά και συμβουλευτικά προγράμματα.  Είναι μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών Journal of Economic Inequality και Politica Economica - Journal of Economic Policy.  Πρόεδρος (2012-2014) και μέλος (2002-2004 και 2009-2012) του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.  Σύμβουλος των Πρωθυπουργών Γ. Παπανδρέου (2010-2011) και Λ. Παπαδήμου (2011-2012) σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής.  Μέλος της Economic and Financial Committee (EFC) της ΕΕ και του Eurogroup Working Group (EWG) και αναπληρωματικό μέλος των Ecofin and Eurogroup (2012-2014) και μέλος της Economic Policy Committee (EPC)της ΕΕ (2010-2011).  Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2002-2005), του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (2001-2002) και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (2006-2009).

E-mail: tsaklog@aueb.gr


Αναστάσιος Ξεπαπαδέας Καθηγητής, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Ο Αναστάσιος Ξεπαπαδέας είναι Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μπολόνια (παράλληλη απασχόληση). Τον Μάϊο του 2018 εκλέχτηκε μέλος της Εθνικής Ακαδημίας επιστημών των ΗΠΑ. Υπήρξε Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικολογικών Οικονομικών Beijer της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών. Διετέλεσε εκδότης του περιοδικού Environment and Development Economics από το 2005 έως το 2014 και τώρα είναι μέλος της συντακτικής του επιτροπής.

Είναι επίσης co-editor του περιοδικού Environmental and Resource Economics, μέλος της συντακτικής επιτροπής του Annual Review of Resource Economics και associate editor του περιοδικού  Dynamic Games and Applications. Υπήρξε co-editor του περιοδικού Journal of Environmental Economics and Management.
Έχει δημοσιεύσει πάνω από 135 άρθρα σε κορυφαία περιοδικά και συλλογικούς τόμους μεταξύ των οποίων American Economic Review, European Economic Review; Environmental and Resource Economics, Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Economic Geography, Journal of Environmental Economics and Management, Journal of Mathematical Economics, Journal of Public Economics, Journal of Risk and Uncertainty, Scandinavian Journal of Economics, Science, και Water Resources Research. Έχει συγγράψει ή επιμεληθεί εννέα βιβλία. Σύμφωνα με τον Google Scholar έχει περισσότερες από 6300 αναφορές (Φεβρουάριος 2019).

Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή επικεφαλής ερευνητής σε περισσότερα από 35 ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της οικονομίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Τα σημερινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν χωροχρονική ανάλυση στα οικονομικά, τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, περιβαλλοντική πολιτική, και αβεβαιότητα και εύρωστο έλεγχο.

E-mail: xepapad@aueb.gr


Κωνσταντίνος Ρουμανιάς Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Costas Roumanias is an Assistant Professor at Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economics Studies. He holds a BA in Economics from the National and Kapodistrian University of Athens and an M.Phil and a D.Phil in Economics from the University of Oxford.

He has taught undergraduate and postgraduate courses in Microeconomics, Mathematics, and Political Economics. His research interests include theoretical and applied models of political behaviour, particularly voting, behavioural economics and political extremism.

E-mail: roumanias@aueb.gr


Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου Καθηγητής, Μέλος Επιτροπής του Π.Μ.Σ., Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

Ο Πάνος Χατζηπαναγιώτου είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.
Κατέχει διδακτορικό στα Οικονομικά, State University of New York, Stony Brook (1984).

Διετέλεσε Επίκουρος και Αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών, University of Connecticut, ΗΠΑ, 1984-1994. Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής Οικονομικών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης 1994-1999. Επισκέπτης Καθηγητής: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Ερευνητικός Εταίρος στο Deakin University, Μελβούρνη-Αυστραλία. Ερευνητικός Εταίρος Center of Economic Studies-ifo (CES-ifo), Μόναχο-Γερμανία, Institute of Economic Policy Studies (ΕΜΟΠ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΠΕ (2004-2009).

Επιστημονικός κριτής διεθνών επιστημονικών περιοδικών, Πρόεδρος και μέλος οργανωτικών επιτροπών Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων. Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηνίου (2019-2023) και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2014-2017).
Έχει αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά όπως 
Canadian Journal of Economics, Economica, Economics Letters, Environmental and Resource Economics, Journal of Development Economics, Journal of Environmental Economics and Management, Journal of Public Economic Theory, Journal of Public Economics, International Tax and Public Finance, Oxford Economic Papers, Review of Development Economics, Review of International Economics, Scandinavian Journal of Economics, Southern Economic Journal

E-mail: hatzip@aueb.gr


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 


Γεώργιος Αναγνωσταράς Ειδικός Επιστήμονας-Νομικός 

Ο Γεώργιος Αναγνωσταράς είναι Δικηγόρος (Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης) και παρέχει τις υπηρεσίες του ως Ειδικός Επιστήμονας-Νομικός στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού (LLM in European Legal Studies) με αριστείο του University of Bristol του Ηνωμένου Βασιλείου και Διδάκτωρ Νομικής με υποτροφία του ίδιου ως άνω Πανεπιστημίου. Τα βασικά του επιστημονικά ενδιαφέροντα είναι στους τομείς του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου και του Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης. Έχει διδάξει επί σειρά ετών (1998-2021) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει πάνω από πενήντα επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων στις κορυφαίες ευρωπαϊκές νομικές επιθεωρήσεις (European Law Review, Common Market Law Review, German Law Journal, Oxford Yearbook of European Law, European Business Law Review, European Papers). Το συγγραφικό του έργο έχει τύχει ευρύτατης αναγνώρισης, όπως αποδεικνύεται και από τις εκατοντάδες ετεροαναφορές σε αυτό.

E-mail: g_anagnostaras@aueb.gr


Αντώνιος Αλεβίζος 

Dr. Antonios Alevizos is Co- Manager of the United Nations Sustainable Development Solutions Network of Greece and Adjunct Lecturer at the Department of Social Policy of the Democritus University of Thrace and. Also, he is Member of the Scientific Council of the Hellenic Association of Political Scientists and researcher at the Research Laboratory for Socio-Economic and Environmental Sustainability of the Athens University of Economics as well as at the Laboratories of Sociology of Culture and Civilization of the Panteion University of Social and Political Sciences and Political Economy of Sustainable Development of the National and Kapodistrian University of Athens. His research interests include Social (in)equality, Sustainable Development with emphasis at the Social dimensions , Sociology of Sustainable Development and relationship between Sustainable Development and Corporate Social Responsibility.


Παντελής Βογιατζής Μηχανικός, Νομικός Περιβάλλοντος

Ο Δρ. Παντελής Βογιατζής συνδύασε ακαδημαϊκά τους τομείς της περιβαλλοντικής μηχανικής και του δικαίου περιβάλλοντος με εξειδικευμένο ερευνητικό έργο στην πολιτική και τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πανεπιστημίων Salford (Μεγάλη Βρετανία) και Waterloo (Καναδάς). Κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων στους τομείς του δικαίου περιβάλλοντος, των διεθνών περιβαλλοντικών συμβάσεων και των περιβαλλοντικών επιστημών από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Nottingham (Μεγάλη Βρετανία) και από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ανδαλουσίας (Σεβίλλη, Ισπανία). Διδάκτωρ διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Newcastle upon Tyne (Μεγάλη Βρετανία).

Ειδικός στην ανάλυση και διαχείριση ρυθμιστικών και θεσμικών υποθέσεων στον ενεργειακό κλάδο, στη διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης, στην περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική, καθώς και στην ανάλυση της ενεργειακής πολιτικής και των ενεργειακών αγορών. Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία, πλέον των 20 ετών, ως στέλεχος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με εξειδικευμένη προσφορά στην ενέργεια, στην βιομηχανία και το περιβάλλον.

Είναι μέλος επαγγελματικών και επιστημονικών οργανισμών, επιτροπών και συνδέσμων. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και άρθρα ενώ έχει διατελέσει ομιλητής σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια, καθώς και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα ως επισκέπτης καθηγητής.

E-mail: vogiatzis@aueb.gr


Κωνσταντίνος Δελλής Οικονομολόγος

Ο Δρ. Κων/νος Δελλής είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά - Sustainable Development Unit και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακών Τίτλων στα Οικονομικά της Ανάπτυξης και την Οικονομετρια από το University of Manchester και Διδακτορικού Τίτλου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους τομείς της Οικονομικής Μεγέθυνσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Οικονομικών της Καινοτομίας και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Στα πλαίσια αυτού έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδος και το London School of Economics

E-mail: kdellis@aueb.gr


Conrad Felix Michel Landis Οικονομολόγος

Conrad Felix Michel Landis is a Post-Doc Researcher at the Research Laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability (RESEES), Athens University of Economics and Business, and a Researcher at ATHENA RC, Sustainable Development Unit. He is an Adjunct Professor at the MSc Banking and Finance, AUEB and visiting faculty in the India Institute of Management of Rohtak. He holds a PhD in Financial Econometrics (Asset Pricing) from AUEB, a M.Sc. in International Economics and Finance and a BSc in Economics from the Department of International & European Economic Studies, AUEB.

His research interests lie in the area of econometrics, environmental economics, empirical finance and numerical optimization.

E-mail: conrad@aueb.gr


Γλυκερία Σιούτη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Γλυκερία Π. Σιούτη. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954 και έχει έναν γιό.  Το 1972 αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχολή Μοναχών Ουρσουλινών, το 1977 έγινε πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1978 έλαβε  μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Παρισίων ΙΙ – Σορβόνη και το 1985 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1981 υπηρετεί στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου από το 1999 έως σήμερα είναι τακτική Καθηγήτρια και διδάσκει Διοικητικό Δίκαιο και Δίκαιο Περιβάλλοντος. Από το 1979 έως σήμερα ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος. Έχει διατελέσει μέλος πολλών επιτροπών, όπως: (1993) της Επιτροπής για την κατάρτιση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, (1995-1997) της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ), (1996) της Επιτροπής Κατάρτισης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (1996) της Επιτροπής για την κατάρτιση νέου Οργανισμού του Υπ. Εξωτερικών, (2000-2001) του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ), (2000-2004) της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), (2000-2004) και του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων, του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δικαίου του Περιβάλλοντος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Περιβάλλοντος. Από το 2004 έως το 2006 διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως και Σεπτέμβριος 2010 διετέλεσε Νομική Σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει πολλά βιβλία και άρθρα διοικητικού και περιβαλλοντικού δικαίου, όπως ενδεικτικά: Η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος, Η νομική προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, Η γνωμοδοτική διαδικασία, Δίκαιο του Περιβάλλοντος, Βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος, Το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, Το ελληνικό δίκαιο περιβάλλοντος και η δικαστική προστασία, Το έννομο συμφέρον στην αίτηση ακυρώσεως, Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος, Διοικητικό Δίκαιο. Διευθύνει τα επιστημονικά περιοδικά: Περιβάλλον και Δίκαιο, Ενέργεια και Δίκαιο και European Environmental Law Series. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής της Εφημερίδας Διοικητικού Δικαίου και της επιστημονικής επιτροπής του Νομικού Βήματος. Άλλα ενδιαφέροντα: λογοτεχνία, κινηματογράφος, ποδηλασία, κηπουρική. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά. 

E-mail: glyksioutis@aueb.gr


Γεώργιος Χάλκος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Γεώργιος Χάλκος (ΒΑ, MSc, PhD) είναι Καθηγητής Οικονομικής Φυσικών Πόρων  στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πριν την ένταξή του στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (το 1999) δίδαξε για τρία χρόνια στο Οικονομικό τμήμα και για δύο χρόνια στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Οικονομικών και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Γιορκ (Αγγλία). Δίδαξε επίσης για δύο χρόνια στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Είναι επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Γιορκ και σε άλλα ΜΠΣ.
Έχει εργαστεί ως επιστημονικός υπεύθυνος και επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο Στοκχόλμης, Πάντειο, κ.ά. σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προγράμματα PHARE), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, την EUROSTAT, το Υπουργείο Απασχόλησης, κ.α. Έχει συμμετάσχει και παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια οργανωμένα από ΕΝΙ, Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών του Λονδίνου, Royal Economic Society, κ.ά.
Είναι κριτής επιστημονικών άρθρων και μελετών προς δημοσίευση σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Εcological Economics, Εnergy Economics, Journal of Environmental Economics and Management, Environmental and Resource Economics, Energy Policy, Economic Modelling, Empirica, Environment and Development Economics, Journal of Public Economics, Public Choice, Resource and Energy Economics, Empirical Economics, Annals of Operations Research, Journal of Banking and Finance, Journal of Cleaner Production, Journal of Industrial Ecology, Journal of Environmental Management, κ.ά.
Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών. Διετέλεσε Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό Environment and Development Economics (Cambridge University Press) για 6 έτη, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Εφαρμοσμένη Οικονομική" για τέσσερα ακαδημαϊκά έτη και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  για τέσσερα ακαδημαϊκά έτη.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Ενεργειακή Οικονομική, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Στατιστική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική με έμφαση στην Οικονομική της Ευημερίας, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Θεωρία Παιγνίων, Μαθηματικά Υποδείγματα (Μη Γραμμικός Προγραμματισμός).
 
Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.halkos.gr/el/publications-el
https://scholar.google.gr/citations?user=ep-uwDUAAAAJ&hl=en

E-mail: halkos@econ.uth.gr


Νικόλαος Χατζησταμούλου Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο κ. Χατζησταμούλου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση, Ανάλυση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας, Οικονομική της Ενέργειας & του Περιβάλλοντος, Οικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (09/2005-09/2009),
  • ΜΔΕ στην Οικονομική Θεωρία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (09/2010-04/2012)
  • Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (10/2012-07/2016)

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία

E-mail: chatzist@aueb.gr