Σκοπός


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά πεδία:
α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας
β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής ανάλυσης και έρευνας στον τομέα των ενεργειακών αγορών. Συγκεκριμένα στοχεύει:

 • Nα εκπαιδεύσει και διαμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων ικανά να επιλύουν σύνθετα ζητήματα στον ενεργειακό κλάδο.
 • Να προσφέρει ειδίκευση σε αποφοίτους κυρίως νομικών και οικονομικών επιστημών, η οποία θα τους επιτρέψει να εργαστούν σε ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου.
 • Να ενισχύσει την ικανότητα των αποφοίτων να αναζητήσουν εργασία στις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, συμμετέχοντας άρτια προετοιμασμένοι στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς. 
 • Να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν στον Ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενέργειας, διεκδικώντας επάξια θέσεις ευθύνης και διεύθυνσης.
 • Να εξασκήσει τους φοιτητές στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών και στρατηγικών της Ένωσης, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις σε ενεργειακά θέματα και στην εφαρμογή τους στο εθνικό πλαίσιο.
 • Να μυήσει τους φοιτητές στη γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας, στη διακρατική λογική και στην ανάγκη για υπερεθνικές λύσεις, αμοιβαίου οφέλους.
 • Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην αναζήτηση και ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων που να συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος, την βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη και την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας σε ένα διαρκώς  μεταβαλλόμενο διεθνές πλαίσιο.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές προς την κατανόηση των ενεργειακών εξελίξεων και στο σχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών, ως στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων.
 • Να παράσχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και να παρακολουθούν σεμινάρια που θα γίνονται σε  εταιρείες του ενεργειακού κλάδου.
 • Να οργανώνει για τους φοιτητές επισκέψεις σε εταιρείες του ενεργειακού κλάδου, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποδομές δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου κλπ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές [MSc Law and Economics in Energy Markets].

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές  απαιτείται:

 • Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα (τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα).
 • Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 75 Π.Μ.

Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι 12 μήνες για το Πλήρους Φοίτησης και 24 μήνες για το Μερικής Φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας.