Υποτροφία της Εταιρείας ELPEDISON για Μεταπτυχιακές Σπουδές στα «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές»

Υποτροφία της Εταιρείας ELPEDISON

για Μεταπτυχιακές Σπουδές στα «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές»Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στοχεύοντας στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της διεπιστημονικής ανάλυσης και έρευνας στον τομέα των ενεργειακών αγορών, ανακοινώνει την συνεργασία του με την Εταιρεία Ενέργειας ELPEDISON.

Η ELPEDISON, το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των Ομίλων HELLENiQ ENERGY και EDISON, αποτελεί τον πρώτο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ρεύματος και φυσικού αερίου στη χώρα, με δυναμική παρουσία και στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών. Με την καινοτομία βαθιά ριζωμένη στο DNA της, η Εταιρεία έχει όραμα να καταστεί ο ηγέτης στην παροχή κορυφαίων και καινοτόμων ενεργειακών λύσεων, προσθέτοντας καθημερινά και με συνέπεια αξία στην ελληνική κοινωνία.

Η ELPEDISON, με το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ», αναλαμβάνει και υλοποιεί πολλαπλές δράσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου µέλλοντος. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του άξονα «Innovation Hub», που υποστηρίζει ενεργά τη νέα γενιά και την εκπαιδευτική κοινότητα, προχωρεί σε χορηγία Υποτροφίας Ακαδημαϊκής Αριστείας σε φοιτητές του ΠΜΣ «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές», συνολικού ποσού 4.200.

Υποψήφιοι για την απονομή της υποτροφίας είναι οι φοιτητές του τμήματος πλήρους φοίτησης της σειράς εισαγωγής 2023-2024, που έχουν ολοκληρώσει το β’ εξάμηνο σπουδών, πριν την έναρξη της διπλωματικής τους εργασίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΜΣ Ο.Δ.Ε.Α. με την ELPEDISON, θα πραγματοποιηθούν επίσης εκπαιδευτικά session από στελέχη της Εταιρείας με αντικείμενο την ενεργειακή εξοικονόμηση και αποδοτικότητα.