Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος ΔΕΟΣ, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, να υποβάλουν την αίτησή τους, από την Τρίτη 8/3/2022 μέχρι και την Δευτέρα 21/3/2022 (καταληκτική ημερομηνία).

Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:

  • Έντυπο αίτησης (πλήρως συμπληρωμένο) το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Η πλήρης αίτηση  αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( από τον ιδρυματικό λογαριασμό σας (e4......@aueb.gr) ) στην Υπεύθυνη για την Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ του Tμήματος ΔΕΟΣ κα Αποστολοπούλου Δήμητρα (dimitra@aueb.gr).

Οι διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του Τμήματος ΔΕΟΣ περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ροής Κινητικόητας Erasmus+ 2022–2023, ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ. (Ορθή Επανάληψη 8/3/2022)

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται στον Κανονισμό  Προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος ΔΕΟΣ που είναι διαθέσιμος εδώ.

Αθήνα, 8/3/2022