Κανονισμός Λειτουργίας

Νέος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2 Μαΐου 2018

Ισχύουν μεταβατικές διατάξεις για τους υφιστάμενους υποψήφιους διδάκτορες