Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ελληνικά Links:

Athens Exchange: http://www.helex.gr
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ): http://www.elte.org.gr/
Οικονομικό Επιμελητήριο: http://www.oe-e.gr/en/home/
Σώμα Ορκωτών Ελεγτκών Λογιστών (ΣΟΕΛ): https://www.soel.gr/el/
Τράπεζα της Ελλάδος: https://www.bankofgreece.gr/

Διεθνή Links:

ACCA: https://www.accaglobal.com/gb/en.html
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA): https://www.aicpa.org
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE): http://www.acfe.com
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA): https://www.cimaglobal.com
Institute Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW / ACA qualification): https://www.icaew.com
International Federation of Accountants (IFAC): https://www.ifac.org/
The ACFE Anti-Fraud Education Partnership: http://www.acfe.com/higher-ed.aspx
The CFA Institute: https://www.cfainstitute.org
The CFA Institute Research Challenge: https://www.cfainstitute.org/societies/challenge
The International Financial Reporting Standards (IFRS): https://www.ifrs.org 
The Institute of Internal Auditors (IIA): https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx
The IIA's Academic Awareness Program: https://na.theiia.org/about-us/about-ia/Pages/Internal-Audit-Academic-Awareness-Program.aspx
The Institute of Management Accountants (IMA / CMA qualification): https://www.imanet.org/