Επικοινωνία

ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑ


Παρακαλούμε πληκτρολογείστε το αρχικό μέρος του ονόματος του μέλους που αναζητείτε.Σχολή Τηλέφωνο Fax E-mail
Οικονομικών Επιστημών
Γραμματέας Σχολής 2108203 303 2108238 249 secr_soe@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 2108203 106 2108214 122 secr_soe@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματέας Σχολής 2108203 308 210 8230 966 sde@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 2108203 147 2108230 966 sde@aueb.gr
secretariat.sde@aueb.gr
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Γραμματέας Σχολής 210 8203 314 210 8226 105 sist@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 393 210 8226 105 sist@aueb.gr
Τμήμα Τηλέφωνο Fax e-mail
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 2108203 106
2108203 107
2108214 122 deossecr@aueb.gr
Οικονομικής Επιστήμης 2108203 305
2108203 304
2108203 303
2108238 249 econ@aueb.gr
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 2108203 129
2108203 139
2108203 110
2108203 127 dmst@aueb.gr
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2108203 308
2108203 309
2108203 310
2108230 966 ode@aueb.gr
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2108203 300
210820 3302
2108203 322
2108203 194
2108228 816 accfin@aueb.gr
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2108203 101
2108203 102
2108203 103
2108225 677 secretary.marketing@aueb.gr
Πληροφορικής 2108203 315
2108203 316
2108203 314
2108226 105 infotech@aueb.gr
Στατιστικής 2108203 112
2108203 113
2108203 111
2108230 488 stat@aueb.gr
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τηλέφωνο Fax e-mail
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 2108203 642 2108203622 post.deos@aueb.gr
Οικονομικής Επιστήμης 2108203 644
2108203 617
2108203 622 post.econ@aueb.gr
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (MSc in Management Science and Technology) 210 8203 685   ms-mst@aueb.gr
Επιχειρηματικής Αναλυτικής (MSc in Business Analytics) 2108203 676   ms-ba@aueb.gr
Διοίκησης Υπηρεσιών: MSc (Master of Science in Services Management) 2108203 874 2108203 875 msmfull@aueb.gr
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2108203 633 2108203 634 master.accfin@aueb.gr
Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (MSc in International Shipping, Finance and Management) 210 8203 696
210 8203 633
210 8203 634 msc.isfm@aueb.gr
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2108203 631
2108203 665
2108223 607 mscftme@aueb.gr
Marketing & Communication, Specialization in International Marketing 2108203 631
2108203 665
2108203607 prima@aueb.gr
Πληροφοριακών Συστημάτων 2108203 643
2108203 645
2108203 622 post.infotech.is@aueb.gr
Επιστήμης των Υπολογιστών 2108203 646
2108203 860
  post.infotech.cs@aueb.gr
Επιστήμης Δεδομένων 210 8203 645 210 8203 622 post.infotech.is@aueb.gr
Στατιστικής 2108203 681 2108203 692 post.stat@aueb.gr
Ευρωπαϊκών Σπουδών για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (PartTime) 2108203 865 2108203 864 msc-eu@aueb.gr
Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις (PartTime) 2108203 649 2108828 992 post.econ.st@aueb.gr
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (MSc in Management Science and Technology) (PartTime) 210 8203 685   ms-mst@aueb.gr
Διοίκησης Υπηρεσιών: MSc (Master of Science in Services Management) (PartTime) 2108203 872   msmpart@aueb.gr
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (PartTime) 2108203 633 2108203 634 master.accfin@aueb.gr
Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (MSc in International Shipping, Finance and Management) (PartTime) 210 8203 696
210 8203 633
210 8203 634 msc.isfm@aueb.gr
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (PartTime) 2108203 631
2108203 665
2108203 607 mscptme@aueb.gr
Πληροφοριακών Συστημάτων (PartTime) 2108203 643
2108203 645
2108203 622 post.infotech.is@aueb.gr
Επιστήμης Δεδομένων (PartTime) 210 8203 645 210 8203 622 post.infotech.is@aueb.gr
Στατιστικής (PartTime) 2108203 681 2108203 692 masterst@aueb.gr
Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business Administration International - MBA International) 2108203 661 2108828 078 imba@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) 2108203 615
2108203 616
2108828 655 mbafull@aueb.gr
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 2108203 878 2108203 877 hrmsc_secr@aueb.gr
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (PartTime) 2108203 689
2108828 992
  post.banking@aueb.gr
Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης (PartTime) 2108203 861 2108203 628 ppm@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων MBA: (Master in Business Administration) (PartTime) 2108203 615
2108203 616
  mbapart@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) (PartTime) 2108203 638
2108828 474
2108828 474 MBAExecutive@aueb.gr
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (PartTime) 2108203 876 2108203 877 hrmsc_secr@aueb.gr
Επιχειρηματικής Αναλυτικής (MSc in Business Analytics) 2108203 676   ms-ba@aueb.gr
Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business Administration International - MBA International) 2108203 661 2108828 078 imba@aueb.gr
MA in Heritage Management (with the University of Kent, UK) 2105565 605   heritage@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Athens MBA), σε συνεργασία με ΕΜΠ 2108203 690 2108203 634 athensMBA@aueb.gr
Μαθηματικών της Αγοράς και Παραγωγής, σε συνεργασία με ΕΚΠΑ 2108203 643   postgrad@aueb.gr