Χορήγηση πιστοποιητικών σπουδών στους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος