Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων μαθημάτων, έως και την Κυριακή 01/11/2020