Εκλογή της Καθηγήτριας κ. Φ. Κουντούρη στη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSEES Laboratory)