Απόφαση της Συνέλευσης για αιτήσεις συμμετοχής στο Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας.