Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΕΚΤ για γυναίκες επιστήμονες - Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 25 Μαΐου

Φέτος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την ανανέωση του Προγράμματος Υποτροφιών για γυναίκες επιστήμονες, διευρύνοντας τόσο τα ακαδημαϊκά πεδία τα οποία καλύπτει όσο και τον αριθμό των υποτροφιών.

Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες αυξάνονται σε 15 συνολικά και η κάθε υπότροφος θα λάβει το ποσό των €10.000 για να χρηματοδοτήσει μεταπτυχιακές σπουδές στα πεδία των Οικονομικών, της Στατιστικής, της Μηχανικής και της Πληροφορικής.

Το πρόγραμμα επίσης προσφέρει:

  • Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμμετοχή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (ECB Women in Leadership Network)
  • Συμβουλευτικό πρόγραμμα από οικονομολόγους της ΕΚΤ και ειδικούς στους τομείς της τραπεζικής εποπτείας, της στατιστικής, της μηχανικής και της πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο infographic και δηλώστε συμμετοχή εδώ μέχρι τις 25 Μαΐου.