Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων, χειμερινού εξαμήνου 2022.23, μέχρι την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022.